Prezydent Janusz Żmurkiewicz: Będzie ciszej na strzelnicy.

Komenda Portu Wojennego nie będzie prowadzić zajęć strzeleckich po godzinie 22.00. Natomiast w ciągu dnia strzelani a odbywać się będą na 3 lub 4 stanowiskach, a nie jak dotąd na 6. Dodatkowo zamontowane będą ekrany dźwiękochłonne, co również ograniczy uciążliwość strzelnicy dla mieszkańców okolicznych domów.

– Byli u mnie mieszkańcy domów w rejonie wojskowej strzelnicy i skarżyli się, że odgłosy strzelania utrudniają im życie – mówi prezydent Janusz Żmurkiewicz.

– Nie mogłem pozostać obojętny. Wystąpiłem więc do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie z pismem o zajęcie się tą sprawą i mamy tego efekt.

Pracownicy RDOŚ potwierdzili, że na strzelnicy dochodzi o przekroczeń norm hałasu, głównie nocą.

W efekcie Komenda Portu Wojennego ograniczy strzelania w porze dziennej, nie będzie też strzelań późnymi wieczorami i nocą. Uciążliwość bliskości strzelnicy mają też zmniejszyć ekrany dźwiękochłonne.

Tekst i zdjęcie BIK UM Świnoujście