Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Szczecinie w trakcie wspólnych działań z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie 25 lipca zatrzymali obywatela Gruzji, który posługiwał się podrobionym irlandzkim paszportem.

Działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości związanej z handlem ludźmi prowadzone były na terenie Szczecina. Funkcjonariusze kontrolowali różne miejsca świadczące usługi noclegowe. W jednym z takich miejsc wśród kontrolowanych osób funkcjonariusze Straży Granicznej wylegitymowali 36-letniego Gruzina, który przedstawił do kontroli irlandzki paszport.

Dokument nosił znamiona podrobienia. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa strażnicy graniczni zatrzymali cudzoziemca. Ujawniony paszport wydany był przez władze Irlandii na dane inne osoby. Ma on formę karty plastikowej i jest ważny z paszportem książeczkowym. Wydawany jest na 5 lat i upoważnia jego posiadacza do podróżowania po terenie Europy i Szwajcarii.
Cudzoziemiec spędził noc w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przy Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie. Dziś w trakcie dalszych czynności podejrzany przyznał się do popełnionego czynu i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.
Ponadto przeprowadzona kontrola legalności pobytu wykazała, że Gruzin nie spełnia warunków pobytu na terytorium Polski. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie.

Tadeusz Gruchalla