– Dialog techniczny to okazja do wypracowania z przedstawicielami biznesu takich rozwiązań dla programu rozbudowy Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które pozwolą przeprowadzić ten proces zgodnie z naszymi założeniami. W 2018 r. planujemy bowiem przeprowadzić najważniejsze postępowania przetargowe – powiedział prezes Polskiego LNG Paweł Jakubowski podczas spotkania w Świnoujściu, które odbyło się w 11 i 12 kwietnia 2018 r.

Prezes Jakubowski podkreślił znaczenie tego rodzaju spotkań.

– Umożliwiają one zamawiającemu zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Pozwalają także nawiązać kontakty, które mogą mieć istotne znaczenie podczas ewentualnej późniejszej współpracy – podkreślił.

Zdaniem prezesa Jakubowskiego Program Rozbudowy Terminalu LNG jest odpowiedzią na sygnały płynące z rynku.

– Wsłuchujemy się w nie uważnie, analizujemy trendy światowe i możliwości rozwoju – dodał.

Zwrócił uwagę, że Program składa się z 4 projektów: zwiększenia zdolności regazyfikacyjnej terminalu poprzez budowę nowych regazyfikatorów SCV, budowy drugiego nabrzeża, budowy trzeciego zbiornika LNG, a także budowy instalacji przeładunkowej LNG na cysterny kolejowe i kontenery ISO.

Foto. Daniel SZYSZ – www.danielszysz.pl

W spotkaniu w Świnoujściu wzięli udział przedstawiciele firm realizujących prace w formule EPC, czyli w tzw. systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zdaniem prezesa Jakubowskiego tego rodzaju prace mają tę zaletę, że zlecenie jest wykonywane kompleksowo – poczynając od przygotowania planu inwestycji, poprzez projektowanie, aż do realizacji budowy.

– Liczymy, że konsultacje z potencjalnymi wykonawcami pozwolą nam tak przygotować dokumentację przetargową, która będzie odpowiadała naszym potrzebom, a prace będą mogły przebiegać w zdecydowanie sprawniejszy sposób – podkreślił na zakończenie.

polkielng.pl

Foto. Daniel SZYSZ – www.danielszysz.pl