W akcji uczestniczyło łącznie 55 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pełniących na co dzień służbę w zakładach karnych i aresztach śledczych szczecińskiego okręgu.

Była to kolejna edycja Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Do akcji obok Służby Więziennej włączyli się również funkcjonariusze: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Biura Ochrony Rządu oraz innych formacji, które na co dzień pełnia trudną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Będąc funkcjonariuszami publicznymi, w trakcie służby stykamy się z ludzką tragedią. Mając do czynienia z ofiarami nieszczęśliwych wypadków, tragicznych zdarzeń drogowych czy poważnych przestępstw musimy wykazać się szczególną wrażliwością, która towarzyszy nam także poza służbą. Stąd naturalna chęć niesienia pomocy dla wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują.

W tym roku oddaliśmy łącznie 30 litrów krwi i osocza, które mamy nadzieję pozwolą uratować życie i zdrowie wielu osobom.

Tekst : mjr Sebastian Matuszczak
Zdjęcia : archiwum Służby Więziennej