Badali dokumenty, ustalali pochodzenie osób przekraczających granice wbrew przepisom, przesłuchiwali cudzoziemców, pełnili służbę na pierwszej linii kontroli.

Zajmowali się daktyloskopowaniem i rejestrowaniem migrantów. Wspierali działania związane z readmisją i doprowadzaniem cudzoziemców, patrolowali tereny nadgraniczne i Morze Śródziemne.

Mowa o 49 funkcjonariuszach Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w tym roku uczestniczyli w międzynarodowych misjach i operacjach zagranicznych.

Na początku grudnia, po miesięcznej służbie na granicy macedońsko – greckiej, powrócili do MOSG funkcjonariusze wchodzący w skład X, ostatniej w tym roku, misji zagranicznej w Macedonii. W sumie 30-osobowa grupa funkcjonariuszy z całej Polski wspierała służby macedońskie w opanowaniu napływu imigrantów. Do głównych zadań należało zapobieganie nielegalnym przekroczeniom granicy i kontrolowanie autentyczności dokumentów.

Przed każdym wyjazdem na misje zagraniczne funkcjonariusze uczestniczyli w szkoleniu zgrywającym organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Zapoznawali się z przepisami prawa państwa, do którego wyjeżdżali oraz jego zwyczajami kulturowymi. Ćwiczyli poruszanie się pojazdami w kolumnie, posługiwanie się bronią palną. Doskonalili stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz kontrolę pojazdów i osób. Przed każdą misją brali udział w treningu z pierwszej pomocy, w tym ewakuację z pojazdu.

 

Straż Graniczna