Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski z dniem 8 grudnia 2017 roku powierzył pełnienie obowiązków bryg. mgr. inż. Markowi Popławskiemu na stanowisku zastępcy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski z dniem 8 grudnia 2017 roku powierzył pełnienie obowiązków bryg. mgr. inż. Markowi Popławskiemu na stanowisku zastępcy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto, w trakcie spotkania, komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wręczył akt powołania na komendanta powiatowego PSP w Goleniowie st. bryg. mgr. inż. Arkadiuszowi Skrzypczakowi, który na to stanowisko został powołany przez zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w obecności zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr. inż. Jacka Staśkiewicza.

Opracowanie i zdjęcia: KG PSP