Dzisiaj, 17 lipca br. w siedzibie PEC Świnoujście przedstawiciele Gminy Miasto Świnoujście, operatora GAZ-SYSTEM oraz PEC-u podpisali „List Intencyjny”, który poszerza możliwości produkcji i przesyłu ciepła systemowego w Świnoujściu, z uwzględnieniem spełnienia efektów efektywnościowych i ekonomicznych.

W spotkaniu udział wzięli włodarze Miasta – Prezydent pan Janusz Żmurkiewicz, zastępca Prezydenta pani Barbara Michalska, a także Prezes Zarządu PEC Świnoujście pani Grażyna Kołowiecka oraz Kierownik Działu Rozwoju LNG GAZ-SYSTEM pan Łukasz Trzeszczkowski i pan Marcin Zamojski – Dyrektor pionu budowy Terminala LNG.

PEC ŚWINOUJŚCIE, GAZ-SYSTEM i TERMINAL LNG to trzy niezależne podmioty gospodarcze, które połączył jeden cel – możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej PEC układu kogeneracyjnego, który buduje GAZ-SYSTEM dla technologicznych potrzeb TERMINALA LNG. Kogeneracja ta będzie wytwarzała prąd dla Terminala w skojarzeniu, tj. z dodatkowym produktem w postaci ciepła, które ogrzeje obiekty Terminala, a nadwyżka ciepła może trafić do sieci ciepłowniczej PEC na potrzeby ogrzewania obiektów Świnoujścia.

„List Intencyjny” to dopiero zielone światło. Daje Gminie Miasto Świnoujście, PEC ŚWINOUJŚCIE, GAZ-SYSTEM i TERMINAL LNG możliwość realnej oceny efektywności energetycznej i finansowej potencjalnej współpracy. Dopiero szczegółowa analiza pracy jednostki kogeneracyjnej na sieć ciepłowniczą pod względem aspektów techniczno-eksploatacyjnych, środowiskowych, opłacalności, jak i korzyści dla użytkowników pozwolą podjąć decyzję o współpracy i estymować wysokości wzajemnych rozliczeń. Dalsze informacje o postępach prac będą na bieżąco przekazywane do wiadomości opinii publicznej.

Aktualnie PEC Świnoujście zaopatruje w ciepło systemowe blisko 70% mieszkańców miasta oraz obiekty użyteczności publicznej i biznesowe.

Podpisaniu „Listu Intencyjnego” towarzyszyli także merytorycznie w projekt zaangażowani – Łukasz Trzeszczkowski Kierownik Działu Rozwoju LNG, wraz z koordynatorami panami Markiem Elertem i Dariuszem Kryczką, a także z ramienia PEC Świnoujście Prokurent pani Sabina Zapędowska oraz Z-ca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych pan Robert Lipiec

PEC Świnoujście