Opłata uzdrowiskowa w Niemczech – tzw. kurtaxe – obowiązkowa – niestety nic z tym nie można zrobić.

Tablice informujące o konieczności wnoszenia opłaty uzdrowiskowej, tzw. kurtaxe, pojawiają się po niemieckiej stronie co roku.

Niestety, nie jest możliwe zniesienie jej w stosunku do Polaków ani przez Burmistrza, ani Radę Miasta Gminy Heringsdorf.

Jest to prawo nadrzędne , obowiązujące w tym zakresie, na terenie wszystkich niemieckich uzdrowisk.

Wnoszą ją także niemieccy turyści niezameldowani w gminie uzdrowiskowej. W polskim prawie obowiązują przepisy bardziej łagodne w tej kwestii, zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, które nakazują pobieranie opłaty uzdrowiskowej po 24 – godzinnym pobycie w uzdrowisku.

Przez kilka lat obowiązywało mówiąc kolokwialnie „ciche” porozumienie, na mocy którego mieszkańcy i goście Świnoujścia, nie musieli tej opłaty wnosić. Niestety znalazł się „dobry obywatel niemiecki”, który tę sprawę nagłośnił, trafiła ona nawet na wokandę.