Dla wszystkich Mam, które czekają w kraju na nasz powrót…

…dla Mam naszych dzieci, którymi opiekują się podczas gdy my wypełniamy swoje obowiązki na misji – wielkie serce od całego Polskiego Kontyngentu Wojskowego Czernicki 2017!

Z okazji dzisiejszego święta kierujemy również najserdeczniejsze życzenia dla Matek Chrzestnych okrętów Marynarki Wojennej RP – osób szczególnie ważnych dla każdego związanego z morzem.

W PKW Czernicki służą marynarze, którzy zdobywali doświadczenie na pokładach jednostek wszystkich morskich związków taktycznych – 3 Flotylli Okrętów, 8 Flotylli Obrony Wybrzeża czy nieistniejącej już 9 Flotylli Obrony Wybrzeża. Dlatego też nasze życzenia wysłaliśmy do wszystkich Matek Chrzestnych. Nawiązując do słów, które padają w trakcie ceremonii chrztu każdego okrętu pragniemy zapewnić, że pływając po morzach i oceanach z dumą prezentujemy biało-czerwoną banderę i sławimy imię polskiego marynarza!