Radny Teterycz odwołany – Radny Śliwiński zostaje w prezydium Rady Miasta

W dniu dzisiejszym podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta – odwołano wiceprzewodniczącego Rady Miast Teterycza stosunkiem głosów 11 – 9 – na stanowisku pozostał radny Śliwiński w głosowaniu uzyskał 10 -10 głosów