Panowie Generałowie, Panie i Panowie Oficerowie, Żołnierze!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, z okazji narodzenia Pańskiego życzę Wam dobrych, spokojnych, rodzinnych i w spokoju, w domu, a także wszędzie tam, gdzie jesteście: na misjach, na służbie, wszędzie, gdzie postawiła Was Rzeczpospolita.

Świąt Bożego Narodzenia, narodzenia Pańskiego, narodzenia Chrystusa, które dla nas- dla chrześcijan, dla Polaków zawsze niosą przede wszystkim wielką nadzieję, a wraz z nadzieją wlewają w nasze serca odwagę, determinację, by dobrze wykonywać własne obowiązki, a dla żołnierzy realizację i przypomnienie tego hasła, które towarzyszyło polskim żołnierzom od narodzin państwa polskiego1050 lat temu: Bóg, Honor i Ojczyzna.

Często to hasło bywa rozumiane dość stereotypowo, płasko jako jedno z wielu sformułowań nic z sobą nie niosących, ale Ci wszyscy, którzy codziennie muszą się zastanawiać czy przeżyję dzień dzisiejszy, czy sprostam tym wszystkim wymaganiom, które na siebie nałożyłem i które na mnie nałożyła Ojczyzna – konieczności walki zbrojnej – te hasła nie są banałem, te hasła nie są jeszcze jednym z wielu płaskich sformułowań, one odnoszą się do Naszego życia.

Gdy życzę Wam dzisiaj dobrych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, to przywołuję całą wielką polską tradycję wojskową, ale także przywołuję to wszystko dobre, co się stało w ciągu ostatniego roku: nowy kształt polskiej armii, nowe szanse jakie stanęły przed każdym żołnierzem zawodowym, ale także przed żołnierzami Obrony Terytorialnej, ale także przed żołnierzami, tymi, którzy tworzą wojska cybernetyczne, ale także przed polskim przemysłem zbrojeniowym, który tak wiele wniósł nowego modernizując polską armię także w tym roku.

A więc nowa armia, nowi żołnierze, często także nowi dowódcy, nowa nadzieja, która wlewa się w Wasze życie i w życie Polski. Wy jesteście nosicielem tej nowej nadziei, za to wszyscy Wam dziękują, za to wszyscy patrzą na Was jako na gwarancję polskiej niepodległości, na tych którzy są w Afryce, na tych którzy są w Afganistanie, na tych którzy są w Kosowie, na tych którzy są w Bośni, na tych którzy są w Kuwejcie.

Pamiętajcie także o tym, wtedy, gdy będziecie witali naszych sojuszników na naszych granicach.

Polska wstaje, jest nowa, armia jest nowa i nadzieja jest nowa. Pamiętajcie o tym, gdy będziecie się dzielili opłatkiem z najbliższymi.

I ja to dzisiaj robię, życząc Wam wszystkiego najlepszego, błogosławionego Nowego Roku, dobrych, wesołych Świąt dla Was i dla Waszych rodzin.

Antoni Macierewicz

Minister Obrony Narodowej