Zgodnie z informacją przedstawioną przez Pana Prezydenta, podczas  sesji Rady Miasta Świnoujście, w dniu 29 września br., uznając , iż sprawa lokalizacji terminala kontenerowego dotyczy wszystkich mieszkańców Miasta, Prezydent chce skierować do Rady Miasta wniosek o przeprowadzenie ogólnogminnego referendum, w którym mieszkańcy Świnoujścia wypowiedzą się na ten ważny temat.

Termin referendum uzależniony będzie od uzyskania konkretnych i rzetelnych informacji dotyczących planowanej inwestycji, które zostaną przedstawione opinii społecznej przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Jego przedstawiciele winni zaprezentować mieszkańcom Świnoujścia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Warszowa, plany rozwoju portu; przedstawić korzyści, jakie może uzyskać z tego tytułu nasza Gmina,udowadniając, że ewentualna realizacja inwestycji przyniesie za sobą szansę dalszego rozwoju Miasta . – informują służby prasowe Urzędu Miasta