Jak informują służby prasowe urzędu miasta w Świnoujściu – Roczna suma wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to: 1. 269 678 zł w roku 2015

Kwota wypłacanych świadczeń alimentacyjnych pokrywana jest w całości z dotacji otrzymywanej ze Skarbu Państwa, zatem Miasto Świnoujście nie ponosi z tego tytułu żadnych wydatków.
Na dzień 31 grudnia 2015r. w Świnoujściu zarejestrowanych jest 562 dłużników posiadających zadłużenie z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Wśród nich jest kilka kobiet.

Roczna suma wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to: 1. 269 678 zł w roku 2015, 1. 305 170 zł w roku 2014 oraz 1. 337 147 zł w roku 2013.

Wysokość wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego waha się od 100 zł do 500 zł miesięcznie, przy czym kwota 500 zł jest możliwa do wypłaty, gdy osoba uprawniona ma zasądzone alimenty w kwocie wyższej niż 500 zł. Średnie świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane w 2015r. wynosiło 370 zł, w 2014r.- 361 zł, a w 2013r. – 350 zł.
W celu wyegzekwowania należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy przyłącza się do egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika. Średnia stopa zwrotu z tego tytułu w 2014 roku w Świnoujściu wyniosła 15,40 procent i jest wyższa niż średnia krajowa, która wynosi 13,90 procent.