Dowód na wolność słowa za rządów Platformy – VIDEO

Oto ostateczny i niepodważalny dowód na wolność mediów publicznych w Polsce rządzonej przez przewodnią siłę narodu Platformę Obywatelską wraz z jej chłopskim sojusznikiem Polskim Stronnictwem Ludowym. Warto przypominać te dobre wzorce, właśnie teraz, gdy kaczyści dokonują zamachu na Postęp i Demokrację.