Foto. Daniel SZYSZ

Cmentarz. Ponad 200 nieopłaconych grobów będzie zlikwidowanych.