Wieja – strażacy mają dużo zgłoszeń

Od samego rana świnoujscy strażacy już kilkukrotnie wyjeżdżali do połamanych gałęzi i przewróconych drzew.

Poprzewracane reklamy i pojemniki na śmieci.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wystosowało :

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 10:00 dnia 18.11.2015 do godz. 20:00 dnia 19.11.2015
Obszar: Wybrzeże zachodnie i wschodnie (zachodniopomorskie, pomorskie)
Przebieg: W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (18.11.2015-533 cm) i przewidywanym silnym wiatrem z kierunku pólnocno-zachodniego na całym wybrzeżu nastąpi wzrost poziomów wody: na wybrzeżu zachodnim do strefy stanów wysokich, a na wybrzeżu wschodnim do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

wieje-wiatr-wichura

W obliczu przewidywanych SILNYCH WIATRÓW, zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
 2. Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkich przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.
 3. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
 4. Nie parkować samochodów pod drzewami , liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.
 5. Ograniczyć do niezbędnego minimum wychodzenie na zewnątrz budynków, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami, schronić się
  w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków.
 6. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 7. Pływając po akwenach, jak najszybciej zawinąć do najbliższej przystani lub przybić do brzegu i zacumować jednostkę.
 8. Podróżując samochodem, zachować szczególną ostrożność wyjeżdżając z terenu zabudowanego i z lasu na otwartą przestrzeń.
 9. W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
 10. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.
 11. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.