Podczas rejsu ze szwedzkiego Ystad do polskiego portu w Świnoujściu, w duchu współpracy transgranicznej, oficjalnie otwarto Program Współpracy Terytorialnej Południowego Bałtyku (8 czerwca). Konferencję kontynuowano następnego dnia już na lądzie – w Szczecinie. O dynamicznym rozwoju współpracy transgranicznej mówił podczas inauguracji wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
W programie Południowy Bałtyk oprócz Pomorza Zachodniego uczestniczą również Województwo Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie oraz regiony Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy. O dofinansowanie mogą aspirować projekty mające charakter międzynarodowy. Jednocześnie jego beneficjenci muszą spełnić dwie z czterech zasad współpracy: wspólne opracowanie projektu, jego zespołowa realizacja, wspólny personel realizujący projekt oraz jego wspólne finansowanie.

08_06_poludniowy_baltyk_prom
– Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego stawia mocny nacisk na równoważenie trzech aspektów – rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. One się wzajemnie przenikają, a w naszych regionalnych uwarunkowaniach troska o symbiozę i równomierny wzrost ma szczególne znaczenie. Zwraca na to uwagę program Południowy Bałtyk, w który mocno wpisana jest idea łączenia aktywnego podejścia pro gospodarczego z troską o ekosystem i wykorzystanie zasobów ludzkich – mówił podczas otwarcia konferencji w Szczecinie wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
W nowej perspektywie finansowej gospodarka morska i gospodarka zielona mają być celami strategicznymi dla Programu Południowego Bałtyku 2014-2020. Budżet Programu wynosić będzie 80 mln euro. To pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Region Południowego Bałtyku jest tym obszarem, który chcemy rozwijać jako możliwie najlepsze miejsce do życia, do pracy i wypoczynku. Liczę na to, że uda nam się pozyskać jak najwięcej projektów nakierowanych na osiągnięcie tego celu – dodał wicemarszałek Rzepa.
W latach 2007-2013 Program Południowy Bałtyk wdrożył 69 partnerstw do działania, kojarząc ze sobą nie mniej niż 400 instytucji z przybrzeżnych obszarów Polski, Szwecji, Niemiec, Danii i Litwy. Dzięki programowi realizowano wiele różnych projektów, począwszy od poprawy połączeń promowych, ściślejszej współpracy biznes, nowych ofert turystycznych do udanych rozwiązań z zakresu zielonych technologii. Województwo Zachodniopomorskie ramach Programu Południowy Bałtyk zrealizowało 26 projektów przy udziale 33 partnerów na ogólną kwotę 4,4 mln euro. Ich rezultaty są dzisiaj zauważalne m.in. w postaci szczecińskiego Ekoportu, przystani promowej w Darłowie, oznakowanego szlaku Św. Jakuba biegnącego wzdłuż województwa, jak i wielu innych ciekawych śladów współpracy w obszarze Południowego Bałtyku.
Inauguracyjna konferencja dla Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 odbyła się 8 i 9 czerwca 2015 r. W pierwszym dniu (8 czerwca) zaplanowano spotkanie na promie Skania na trasie Ystad-Świnoujście. W trakcie rejsu oficjalnie otwarto Program. Drugi dzień konferencji (9 czerwca) poświęcony był warsztatom i poszukiwaniu partnerów projektowych w Szczecinie.

 

Info. http://www.wzp.pl/