Budowa nowoczesnych toalet, placu zabaw i samoobsługowego punktu informacji turystycznej tuż przy przeprawach promów typu Karsibór, zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla autobusów, pilny remont szlaku rowerowego R10 – to kilka z kilkudziesięciu problemów, które radnym i przedstawicielom miasta przedstawiło podczas wyjazdu studyjnego w sobotę środowisko turystyczne Świnoujścia reprezentowane przez Świnoujską Organizację Turystyczną.

Do udziału w wyjeździe zaproszono radnych i przedstawicieli miasta. Z zaproszenia skorzystało siedmiu rajców (przyp. z zaproszonych 21), zastępca prezydenta Barbara Michalska, naczelnik wydziału promocji Katarzyna Rówińska i dyrektor OSiR Mariusz Fryska. Branżę turystyczną reprezentował Piotr Piwowarczyk, Martyna Napart i Joanna Rakowska.

śot

300 minut dyskusji
Na trasie wyjazdu znalazły się: dzielnica uzdrowiskowa, centrum miasta, przeprawy promowe, ulice prowadzące do atrakcji turystycznych w tym latarni morskiej.

Piotr Laskowski, gospodarz Fortu Zachodniego zwrócił uwagę na brak miejsc parkingowych, ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Jachtowej. Joanna Rakowska – brak parkingów dla autobusów w dzielnicy nadmorskiej, toalet i jakiejkolwiek infrastruktury w okolicach ulicy Sienkiewicza (po zachodniej stronie dzielnicy uzdrowiskowej). Dyskutowano nad lokalizacją nowego pola namiotowego i basenu, wskazywano na pilną konieczność budowy nowoczesnych toalet, czy przebudowy pasów postojowych przed Bielikami. Zastępca prezydenta miasta Barbara Michalska wskazywała na potrzebę współudziału branży i mieszkańców w projektowaniu tzw. forum kurortu, które ma powstać podczas przebudowy starego odcinka promenady nadmorskiej. Odpowiadała również „na gorąco” na przedstawiane problemy, informując które z rozwiązań, pod względem formalno-prawnym, planistycznym – są możliwe do wprowadzenia. Okazało się, że wychodząc naprzeciw postulatom branży, wkrótce (po przebudowie) ma zmienić się kierunek ruchu na ulicy Żeromskiego.

sot

 Musimy przebudować zakręty i łuki, by po zmianie mogły z tej ulicy korzystać wszystkie autobusy – informowała zastępca prezydenta.

Głos radnych
Radny Kamil Janta-Lipiński zwrócił uwagę, że nowe ścieżki rowerowe budowane są z polbruku, a nie z powierzchni bitumicznej. Andrzej Szczodry wskazywał na konieczność poprawy stanu szlaku rowerowego R-10, czy pomyśle likwidacji pasa dla pojazdów uprzywilejowanych pod Bielikami.

Podczas wizyty w terminalu LNG, uczestnicy zostali zapoznani z inwestycjami towarzyszącymi Polskiego LNG – w tym między innymi nowym parkingiem i zejściem na plażę na prawobrzeżu.

 To nowy standard na który od dawna czekaliśmy – mówił o nowej bazie dla ratowników, która powstanie na plaży Mariusz Fryska, dyrektor OSiR-u. Wizytę zakończono pod latarnią morską- największej i najbardziej zaniedbanej (mowa oczywiście o okolicy i drodze dojazdowej) atrakcji naszego miasta. Postulowano o komunalizację najbliższego otoczenia latarni, aby móc w sposób planowy zagospodarować.

Podsumowanie. Będzie realizacja postulatów branży?
Spotkanie było konstruktywne, choć momentami dyskusje bardzo gorące.

– Rada miasta zrobi wszystko, aby postulaty branży zostały dokładnie przeanalizowane – mówiła podsumowując spotkanie Joanna Agatowska, przewodnicząca rady miasta. – Bardzo się cieszę z zaproszenia na takie spotkanie. Jesteśmy gotowi do dyskusji, które z zamierzeń są priorytetowe i będziemy je realizować – podsumowała spotkanie Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.

 Miasto się zmienia i z tego się wszyscy bardzo cieszymy. Kochamy Świnoujście i chcemy by zmieniało się jeszcze szybciej niż obecnie. Ułatwmy życie turystom którzy do nas przyjeżdżają, by dzięki temu lepiej żyło się także naszym mieszkańcom – podsumował Piotr Piwowarczyk, ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, która była organizatorem spotkania.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu Radnym Miasta Świnoujścia: Joannie Agatowskiej, Stanisławowi Bartkowiakowi, Janowi Borowskiemu, Robertowi Gawrońskiemu, Kamilowi Janta-Lipińskiemu, Andrzejowi Mrozkowi i Andrzejowi Szczodremu, a także zastępcy prezydenta Barbarze Michalskiej, pani naczelnik wydziału promocji Katarzynie Rówińskiej, dyrektorowi OSiR-u Mariuszowi Frysce, spółce Polskie LNG za umożliwienie wizyty na terenie terminalu, BT Fregata za organizację transportu wodnego dla uczestników wyjazdu studyjnego.