Zenon Nowak mieszkaniec naszego miasta został wystawiony jako kandydat na urząd Prezydenta RP, powstałe dziś nowe ugrupowanie polityczne ” Partia Dzielny Tata” podjęło taką decyzję. Zenon Nowak powalczy również w wyborach parlamentarnych.
Jak mówi sam zainteresowany – To nie będzie partia związana tylko z problemami ojców, ale z problemami całego państwa polskiego, jeśli chodzi o mnie to, nie jestem przypadkową osobą, startowałem do Sejmu z list Solidarnej Polski, przyglądałem się pracy posłów z bliska.

nowak
Główne założenia ugrupowania Dzielny Tata zakładają: walkę z dyskryminacją ojców w walce o prawo do opieki nad dziećmi, pomoc ofiarom „niesprawiedliwości sądów”, zwalczanie afer gospodarczych i sprzeciw wobec „wyprzedawania majątku narodowego”.