Strona główna » To bardzo ważny temat. Video

To bardzo ważny temat. Video

by Świnoujście w sieci

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z udziałem osób zainteresowanych i zaangażowanych w opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz kotami wolno żyjącymi.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska, radny Stanisław Bartkowiak, Komendant Straży Miejskiej Mirosław Karliński lekarz weterynarii Jan Tokarski, przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, , pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz opiekunowie kotów wolno żyjących.

Spotkanie rozpoczęła Prezydent Barbara Michalska, która wprowadziła uczestników w tematykę opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz podkreśliła jej znaczenie, szczególnie w okresie zimowym.

Miasto realizując zadania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt, tym samym zapewniając im opiekę. Na prowadzącego schronisko, zgodnie z obowiązującym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, scedowany został obowiązek odławiania bezdomnych zwierząt, kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku, poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, edukacji społeczeństwa oraz obowiązek udzielania pomocy opiekunom wolno żyjących kotów. Ponadto Miasto, w ramach zapobiegania bezdomności, ponosi całkowite koszty elektronicznego znakowania psów. W ramach ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt pokrywa też koszty związane ze sterylizacją i kastracją kotów wolno żyjących.

W 2013 roku wysterylizowano lub wykastrowano 273 koty – z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości około 30 000 zł. Natomiast według danych na miesiąc październik bieżącego roku wysterylizowano lub wykastrowano 186 koty – z tego tytułu poniesiono wydatek w wysokości około 20 000 zł. W ramach opieki nad kotami wolno żyjącymi Urząd dokonał zakupu karmy.. Ponadto podpisana została umowa z gabinetami weterynaryjnymi na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt.

Na spotkaniu zdefiniowano pojęcie kota wolno żyjącego i bezdomnego, zgodnie z którym w schronisku winny przebywać koty, które zostały porzucone przez właścicieli i które nie są w stanie radzić sobie w środowisku naturalnym. Stanowisko to całkowicie poparł lekarz weterynarii. Równocześnie potwierdził, iż koty żyjące od urodzenia na wolności z trudem przystosowują się do warunków życia w schronisku.

– Schroniska powinny być miejscem, gdzie znajdują opiekę takie zwierzęta, które nie są przystosowane do życia bez ścisłej opieki człowieka.- informował doktor Jan Tokarski

Koty wolno żyjące eliminują rozprzestrzenianie się populacji gryzoni. Z uwagi jednak na specyfikę naszego Miasta, jako terenu zamkniętego, koty wolno żyjące nie mają możliwości migracji, co powoduje, iż często zarażają się wzajemnie zakaźnymi chorobami, w tym nosówką. Doktor Tokarski potwierdził, iż opieka ze strony Miasta, jak i opiekunów jest duża (dokarmianie, sterylizacja/kastracja), a stawianie budek dla kotów jest dobrym rozwiązaniem, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Z przykrością jednak stwierdził, iż brak jest akceptacji Wspólnot Mieszkaniowych na tego typu rozwiązania na ich nieruchomościach. Odnotowano przypadki niszczenia takich budek dla kotów. Pokreślił, iż zasadnym jest edukowanie mieszkańców i wskazanie pożytecznej roli tych zwierząt.

Opiekunowie wolno żyjących kotów poruszyli temat edukacji ekologicznej w stosunku do zarządców nieruchomości. Apelowali, aby w okresie zimowym nie zamykać okien piwnic w nieruchomościach wielolokalowych tak, aby koty miały schronienie przez mrozem. Prosili o pomoc w dokarmianiu kotów, wskazując, iż na terenie Miasta jest około 60 punktów-miejsc, w których koty są dokarmiane.

Na spotkaniu poruszono również tematykę zwierząt dzikich, w tym ptaków. Za rehabilitację chorych zwierząt objętych częściową lub całkowita ochroną odpowiada Regionalna Dyrekcja Ochrona Środowiska. Do zwierząt objętych ochroną można zaliczyć np. łabędzia niemego, mewę srebrzystą, kruka, orła bielika, bobra europejskiego. Rehabilitacja prowadzona jest w specjalnych ośrodkach. Najbliższy jest w Szczecinie – Wielgowie.

koty003

W ostatnim czasie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami zorganizowane szkolenie w zakresie podstawowych zasad sprawowania opieki nad zwierzętami oraz przybliżenia zapisów ustawy O ochronie zwierząt.

– Należałoby takie szkolenie powtórzyć w najbliższym czasie i zachęcić mieszkańców do uczestniczenia w nim.- mówili członkowie stowarzyszenia.

Wysunięto także wniosek, iż nie tylko działania Gminy, ale przede wszystkim wspólne działania opiekunów, organizacji społecznych oraz mieszkańców zapewnią właściwe warunki bytowe kotów wolnożyjących jak i pozostałych zwierząt. Jednocześnie stwierdzono, iż spotkania w podobnej tematyce winny odbywać się częściej. Dodatkowo należałoby powołać społeczną komisję do rozstrzygania problematyki zwierząt żyjących na terenie naszego Miasta. Ustalono termin następnego spotkania w powyższej tematyce na dzień 14 stycznia przyszłego roku.

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

4 + pięć =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW