Na I sesji sejmiku radni wybrali ponownie Olgierda Geblewicza na marszałka województwa. Za jego kandydaturą opowiedziało się 23 radnych. – Serdecznie dziękuję za tak liczne głosy zaufania, za powierzenie mi niełatwej misji kierowania regionem – mówił tuż po wyborze marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Po ogłoszeniu oficjalnego wyniku głosowania marszałek Olgierd Geblewicz osobiście zarekomendował kandydaturę dotychczasowego członka Zarządu Województwa Jarosława Rzepy do objęcia stanowiska wicemarszałka województwa. W głosowaniu za wicemarszałkiem Rzepą opowiedziało się 23 radnych.

Po zakończeniu oficjalnych głosowań marszałek województwa Olgierd Geblewicz przedstawił na forum sejmiku zasadnicze priorytety, jakie stawia przed nowym Zarządem Województwa w V kadencji. Marszałek wskazał, że tym bezwzględnym będzie jak najlepsze wykorzystanie funduszy europejskich, tych z perspektywy 2007-2013, jak i tej bieżącej 2014-2020. – Będziemy skupieni na tym, aby każda złotówka, każde euro z tych funduszy zostało w naszym regionie – podkreślał. Poza tym marszałek Geblewicz zaznaczył, że obszarami, które zajmują pierwszoplanowe miejsca w tej kadencji będą: innowacyjna gospodarka, nowoczesna infrastruktura oraz przyjazne otoczenia człowieka.

 

Info-foto.WZP