2 grudnia, podczas uroczystego finału przeglądu Sal Tradycji ogłoszone zostały oficjalne wyniki konkursu na najlepszą Salę Tradycji w Wojsku Polskim. Sala tradycji 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zajęła w nim 3. miejsce.
Przegląd sal tradycji, jednostek i instytucji wojskowych przeprowadzony został w dniach 8 września – 29 października 2014 r. Zgodnie z regulaminem przeglądu, przy ocenie sal tradycji brano pod uwagę wiele różnorodnych elementów. Oceniana była lokalizacja i układ architektoniczny oraz wyposażeniem audiowizualne sali i sposób jego wykorzystania. Brano pod uwagę także dobór eksponatów (sposób ich gromadzenia, przechowywania i ewidencji), układ merytoryczny ekspozycji i estetykę jej wykonania. Istotny element oceny stanowiły także formy wykorzystywania Sali Tradycji oraz merytoryczne przygotowanie kustoszy.

8FOW

W wyniku obrad, Komisja przyznała 10 wyróżnień oraz następujące lokaty biorącym udział w przeglądzie salom tradycji:

1 miejsce: 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie
2 miejsce: 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie,Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.
3 miejsce: 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Krakowie, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Świnoujściu, Warsztatów Technicznych w Rzeszowie (izba pamięci).

8FOW

 

Info-foto.8FOW