24 świnoujskich nauczycieli Prezydent RP odznaczył Medalem za Długoletnią Służbę.

Kolejnych 9 otrzymało Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a 25 nagrody Prezydenta Miasta Świnoujście. Niemal 20 nauczycieli odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Uroczystość odbył się dziś (poniedziałek) w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy Białoruskiej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ, odznaczeni zostali:
1) Pani Iwona Kolisz LO im. Mieszka I w Świnoujściu
2) Pan Marek Kułaga ZSM
3) Pani Monika Lech Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
4) Pani Jolanta Lewandowska ZSM
5) Pani Aleksandra Łuczak-Król Szkoła Podstawowa nr 1
6) Pani Irena Mrula Zespół Szkół Publ. nr 4
7) Pani Halina Osada Poradnia Psychol.-Pedagog.
8) Pan Władysław Sietko-Sierkiewicz ZSM
9) Pan Sławomir Wojtyłko Poradnia Psychol.-Pedagog.
10) Pan Ryszard Szwarc Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ, odznaczeni zostali:
1) Pani Liliana Domańska ZSM
2) Pani Iwona Dominiak LO im. Mieszka I
3) Pani Ewa Kowalska LO im. Mieszka I
4) Pan Jan Musielak Zespół Szkół Publ. nr 4
5) Pani Marzena Stryjewska Zespół Szkół Publ. nr 4
6) Pani Renata Borzymowska Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu
7) Pan Dariusz Korda Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu
8) Pani Małgorzata Ratowska Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ, odznaczeni zostali:
1) Pani Lidia Gawrońska Gimnazjum Publiczne nr 3
2) Pan Michał Mackiewicz Poradnia Psychol.-Pedagog.
3) Pani Katarzyna Nowy-Karasek Szkoła Podstawowa nr 6
4) Pani Iwona Szymańska ZSM
5) Pani Monika Karwan Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu
6) Pani Anna Pianowska-Reterska Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu
Minister Edukacji Narodowej – na wniosek Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, przyznał medale Komisji Edukacji Narodowej następującym osobom:

1) Pani Gabrieli Bulczak-Kulka Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
2) Pani Urszuli Kiliszewskiej Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”
3) Pani Renacie Majewskiej Gimnazjum Publiczne nr 3
4) Panu Bogusławowi Mędrkowi Zespół Szkół Ogólnokształcących
5) Pani Mirosławie Nowak Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
6) Pani Halinie Smotrzyk Szkoła Podstawowa nr 6
7) Pani Lidii Sobczyk Przedszkole Miejskie nr 10
8) Pani Danucie Komorowskiej-Rożej Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

Pani Katarzyna Warś z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego otrzymała nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Nagrody Prezydenta Miasta Świnoujście za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2013/2014 otrzymali:

1) Pani Ewa Brzozowska PM-1
2) Pani Wioletta Lipa PM-3
3) Pani Halina Weredyńska PM-5
4) Pani Urszula Kiliszewska PM-5
5) Pani Renata Bujak PM-9
6) Pani Magdalena Surdo PM-9
7) Pani Aleksandra Olszewska PM-10
8) Pani Krystyna Skulich PM-11
9) Pani Janina Wątkowska PM-11
10) Pani Ewa Kręczyńska-Pędziwiatr SP-1
11) Pani Bożena Marszałek SP-1
12) Pani Grażyna Michowska – Zawierucha SP-2
13) Pani Aleksandra Cap SP-2
14) Pani Katarzyna Nowy – Karasek SP-6
15) Pani Agnieszka Adamczyk ZSP-4
16) Pani Elżbieta Kubicka ZSP-4
17) Pani Ewa Kowalewska ZS-P
18) Pani Iwona Wolicka ZSO
19) Pani Anna Rytlewska-Góralska GP-2
20) Pani Renata Brudnik GP-3
21) Pani Lidia Gawrońska GP-3
22) Pani Magdalena Monkosa LO
23) Pan Sylwia Suska CEZiT
24) Pan Waldemar Chudzik ZSM
25) Pani Monika Lech Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
26) Pani Wiesława Kleszczewska-Pietrzak Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
27) Pani Bogumiła Hoffnowska Poradnia Psychol.-Pedagog.

Panie Anna Siłakowska i Adriannę Ziółkowską – nauczycielki szkół Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej – otrzymały nagrody swojego organu prowadzącego.

Nauczyciele mianowani, którzy w sesji letniej uzyskali ten stopień awansu zawodowego i złożyli ślubowanie, odebrali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego:

1) Pani Luiza Kasiarz SP-1
2) Pani Monika Markowiak SP 2
3) Pani Justyna Fronczek – Tomicka SP 6
4) Pani Katarzyna Zaworska SP 6
5) Pani Magdalena Bortnowska ZSP 4
6) Pani Karolina Michałowska ZSP 4
7) Pani Anna Rytlewska – Góralska GP 2
8) Pani Patrycja Dembowska GP 2
9) Pani Agnieszka Kowalska PM 1
10) Pani Joanna Ignaciuk PM 5
11) Pani Krystyna Nowakowska PM 9
12) Pani Tomasz Stróżek LO
13) Pani Aneta Brodowska ZSM
14) Pani Agnieszka Nowak ZSM
15) Pani Władysław Sietko – Sierkiewicz ZSM
16) Pani Marek Skrzyński ZSM
17) Pani Izabela Santorek Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
18) Pani Sylwia Kruk Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
19) Pani Anna Sikorska Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Tekst i zdjęcia BIK UM Świnoujście