Foto.Marcin Purman 8FOW

Dzisiaj (piątek, 10 października) na pokładzie okrętu ORP „Poznań”, pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu zostali uroczyście pasowani na uczniów. Przyrzeczenie sumiennej nauki oraz dbałości o dobre imię szkoły i ucznia przypieczętowane zostało dotknięciem ramienia każdego z uczniów kordzikiem oficerskim Marynarki Wojennej.

W uroczystości uczestniczyło 127 uczniów z sześciu klas pierwszych, wraz z rodzicami i nauczycielami. Dzieci ślubowały na sztandar szkoły a pasowania dokonali oficerowie z załogi ORP „Poznań”. Uroczyste przyrzeczenie udzielania dzieciom pomocy w nauce złożyli także rodzice pierwszoklasistów. Z okazji wstąpienia do grona uczniów, życzenia osiągania jak najlepszych wyników w nauce złożyła dzieciom pani dyrektor szkoły Ewa Kręczyńska – Pędziwiatr. W imieniu dowódcy okrętu życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz wytrwałości w nauce złożył por. mar. Michał Bumbul – zastępca dowódcy ORP „Poznań”. Podczas uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki. Po uroczystości, każdy pasowany uczeń otrzymał pamiątkowy upominek.

8. Flotylla Obrony Wybrzeża od 1970 roku ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 1 w Świnoujściu, kiedy to szkoła za swojego patrona przyjęła Marynarkę Wojenną RP. Każdego roku organizowanych jest wspólnie kilkanaście imprez, a pasowanie na ucznia klasy pierwszej na pokładzie okrętu wojennego wpisało się na stałe w tradycję szkoły.

oficer prasowy 8FOW
kpt. mar. Monika Trzcińska

Foto: Marcin Purman