Strona główna » Oświadczenia majątkowe samorządowców do 22 września

Oświadczenia majątkowe samorządowców do 22 września

by Świnoujście w sieci

21 listopada kończy się kadencja władz samorządowych. Zgodnie z prawem, na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji oświadczenia majątkowe składają do wojewody prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, marszałek województwa oraz przewodniczący sejmiku i rad wszystkich szczebli samorządowych.

Dokument, w dwóch egzemplarzach, można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.
W związku z tym, że 21 września to niedziela, oświadczenia przyjmowane będą również 22 września. Do tego dnia można je także nadawać pocztą.

Dokumenty powinny zostać sporządzone według stanu na dzień złożenia. Jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego zostanie przekazany do właściwego urzędu skarbowego, drugi będzie weryfikowany przez wojewodę. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie lub stwierdzenia w nim nieprawidłowości, wojewoda przekazuje taką informację odpowiednio: sejmikowi województwa, radzie powiatu, gminy lub miasta.

Po wyborach, w ciągu 30 dni, samorządowcy nowej kadencji będą musieli złożyć oświadczenie majątkowe na początek urzędowania, niezależnie od tego, czy doszło do reelekcji, czy nie. Niezłożenie tego dokumentu skutkuje wygaśnięciem mandatu, odwołaniem ze stanowiska lub rozwiązaniem umowy o pracę, zaś podanie w nim nieprawdy lub jej zatajenie pociąga za sobą odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 kk.

Piotr Pieleszek
Centrum prasowe wojewody

Świnoujście. Ogrody działkowe jak pola ryżowe – Ktoś się tym zajmie ??


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW