FORTECA – Modlitwa

Proszę jeszcze, pozwól mi o Panie,
Drogi życia mego tak przemierzać,
Bym w godzinę śmierci, gdy nastanie,
Mógł się raczej cieszyć a nie  lękać.