Strona główna » Port – Kolejny krok do wykupu akcji

Port – Kolejny krok do wykupu akcji

by Świnoujście w sieci

 

Trwają dalsze czynności związane z uruchomieniem procedury wykupu akcji pracowniczych ZMPSiŚ S.A. W kwietniu br. Spółka przyjęła opracowany wspólnie z Międzyzwiązkowym Zespołem Negocjacyjnym ds. Wykupu Akcji Pracowniczych dokument pn. „Regulamin umarzania akcji pracowników i byłych pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”.

Dokument reguluje zasady i tryb umarzania akcji, w którym określono, że kolejność wykupu akcji następować będzie według dat urodzenia akcjonariuszy (PESEL).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZMPSiŚ S.A. zatwierdziło w dniu 26.06.2014 r. warunki umarzania akcji oraz Regulamin. Jednocześnie w Statucie Spółki wprowadzone zostały zmiany, szczegółowo regulujące zasady umarzania akcji. Termin rozpoczęcia wykupu akcji pracowniczych warunkowany jest wpisem zmian Statutu Spółki ZMPSiŚ S.A. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

port-nocą-świnoujskia-latarnia-statki-w-porcie

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki przewiduje, iż pierwsza transza wykupu akcji nastąpi do końca bieżącego roku. Informacja o możliwości przystąpienia przez akcjonariuszy do procedury umarzania akcji zostanie przesłana listem poleconym do akcjonariuszy o najstarszej dacie urodzenia pod koniec III kwartału 2014 roku.

Każdorazowo przed uruchomieniem w danym roku procedury nabywania akcji, Zarząd Spółki ogłosi stosowną informację w dzienniku ogólnopolskim i w gazecie lokalnej oraz na stronie internetowej Spółki. Proces umarzania akcji potrwa do końca 2019 roku.

Port Szczecin-Świnoujście

port-noca-w-swinoujsciu-swinoujscie

Świnoujście. Musisz to zobaczyć !!


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW