ORP Flaming. Foto Marcin Purman

ORP „Flaming” pozostał na morzu.

We wtorek, 27 maja, zakończyły się międzynarodowe manewry OPEN SPIRIT. Uczestniczyli w nich marynarze z Grupy Nurków – Minerów oraz niszczyciel min ORP „Flaming” z 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Marynarze Grupy Nurków-Minerów wrócili już do macierzystej jednostki, natomiast „Flaming” dołączył do okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO operujących na Bałtyku.

„OPEN SPIRIT” to międzynarodowa operacja prowadzona w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”. Celem działań okrętów uczestniczących w niej jest likwidacja powojennego arsenału zalegającego na dnie Bałtyku od czasów obu wojen światowych. W zakres manewrów, oprócz neutralizacji powojennych pozostałości, wchodziły również elementy szkoleń wynikające z podstawowych zadań indywidualnych każdego okrętu oraz funkcjonowania zespołu w wypadkach awarii, pożarów, poszukiwań i akcji ratowniczych. W tym roku operacja OPEN SPIRIT miała miejsce u wybrzeży Łotwy. Polska Marynarka Wojenna uczestniczyła w niej już po raz piętnasty.

Przygotowanie GNM do lotu na OPEN SPIRIT. Foto Czesław Cichy
Przygotowanie GNM do lotu na OPEN SPIRIT. Foto Czesław Cichy

Po zakończeniu manewrów, Marynarze z Grupy Nurków-Minerów powrócili do macierzystej jednostki. Niszczyciel min ORP „Flaming” pozostał natomiast na morzu. Dzisiaj, 28 maja, dołączył on do okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO operujących na Bałtyku. Głównym zadaniem okrętów SNMCMG-1 jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. W ten sposób okręty zespołu tworzą system obrony przeciwminowej na akwenach morskich określany mianem „Tarczy Przeciwminowej” dla Europy. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia operacji antyterrorystycznych, akcji ratowania życia, reagowania w sytuacjach kryzysowych i ewakuacji ludności cywilnej z zagrożonych rejonów.

Rzecznik prasowy 8FOW
Kmdr ppor. Jacek KWIATKOWSKI

Foto: Marcin Purman, Czesław Cichy