Foto BIK

Dnia 15.05.2014 w Bibliotece Miejskiej w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego odbyło się uroczyste zakończenie programu edukacyjnego dla dzieci sześcioletnich pt.” Czyste Powietrze Wokół Nas” połączone z wystawą prac plastycznych dzieci. Organizatorami byli Urząd Miasta Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu.

Na terenie naszego miasta program realizowało 11 placówek – przedszkola i szkoły z oddziałami zerowymi.

Dzieci oglądały wystawione prace plastyczne , opowiadały o tym czego nauczyły się podczas zajęć związanych z programem.
Wszystkie dzieci otrzymały maskotki ufundowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście, a wychowawcy podziękowania za realizację programu.
Cześć prac plastycznych była wykonana przy współpracy rodziców którzy aktywnie uczestniczyli w programie.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2009-2015 w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.

Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w programie.

Koleją formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:
– co i dlaczego dymi, -jak sie czuję, kiedy dymi papieros, -co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy, -jak unikać dymu papierosowego, -nie pal przy mnie.
Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu tytoniowego, nauczyły się radzić sobie w sytuacjach kiedy dorośli palą papierosy w ich obecności.
W tym roku w programie udział wzięło 460 dzieci.
Organizatorzy wystawy dziękują Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Bożenie Łukaszewskiej, za udostępnienie sali konferencyjnej oraz wszystkim wychowawcą i nauczycielom realizującym program.

Wystawa prac plastycznych dzieci trwać będzie od 15.05 do 23.05.2914 w Sali Konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Świnoujściu.

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Bez Tytoniu na wystawie zorganizowano stoisko edukacyjne z materiałami oświatowo – zdrowotnymi dotyczącymi szkodliwości palenia tytoniu- serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Foto BIK
Foto BIK

Foto BIK
Foto BIK
Foto BIK
Foto BIK