Z dniem 1 maja 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 559).
Zmiany dotyczą osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.).
Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 3 świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w okresie:
1) od 1 maja 2014r. do 31 grudnia 2014r. – w wysokości 800,00 zł miesięcznie;
2) od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. – w wysokości 1200,00 zł miesięcznie;
3) od 1 stycznia 2016r. w wysokości 1300,00 zł.
– Podwyższenie wysokości świadczenia następuje z urzędu i nie wymaga udziału strony. – informuje dyrektor świnoujskiego MOPR Gabriela Poniedziałek – Petruk – Wydane decyzje zmieniające wysokość świadczenia pielęgnacyjnego są natychmiast wykonalne.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR (pokój nr 216, telefon 91-322-54-80).