Od roku szkolnego 2014/2015 nabór do przedszkoli miejskich odbędzie się tylko na wolne miejsca.

Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkoli miejskich nie biorą udziału w rekrutacji, a ich rodzice złożą jedynie DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Deklaracje te trzeba będzie złożyć w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dotyczą dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli miejskich urodzonych w latach:

2010, 2009 oraz w 2008 r. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dotyczą także dzieci urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Deklaracje te trzeba będzie złożyć w szkole podstawowej do której uczęszcza dziecko.

Wzory deklaracji i termin ich składania zostaną opublikowane niezwłocznie po ich opracowaniu.

Rekrutacja rozpocznie się w marcu br.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013, poz. 1265), roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają wszystkie dzieci urodzone w 2007 r. oraz urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Dzieci te nie podlegają wychowaniu przedszkolnemu i rozpoczynają realizację obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych w obwodzie których mieszkają.

W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty, dotyczącymi rekrutacji dzieci do przedszkoli, trwają prace nad przygotowaniem zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015. Szczegóły rekrutacji (w tym terminarz i kryteria rekrutacyjne oraz wzory druków) zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu.

 

Info UM