24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 11.30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu” (Polskie LNG S.A. ul. Ku Morzu 1 72-602 Świnoujście).

W Świnoujściu odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt. „Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”.

Właściciel i operator instalacji, którym jest spółka Polskie LNG (grupa GAZ-SYSTEM) może ubiegać się o zwrot nakładów do maksymalnej kwoty 553 mln zł (128 mln euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jednym z priorytetów tego programu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego.