Gdańska firma „Projektowanie i nadzory – Jan Kłosowski” wygrała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyzy technicznej i projektu budowlano-wykonawczego remontu stawy „Młyny”, czyli popularnego świnoujskiego „Wiatraka”.

Koszt wykonania dokumentacji to ok. 22 tys. złotych.

Po jej dostarczeniu będziemy przygotowywać się do przeprowadzenia, jeszcze w tym roku, procedury przetargowej na remont tego ważnego obiektu stałego oznakowania nawigacyjnego.

Foto. Daniel SZYSZ

Stawa „Młyny” znajduje się na głowicy falochronu zachodniego, 280 m na zachód od osi toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Wraz ze stawą „Galeriową” tworzy tzw. nabieżnik, którego światła są niezwykle istotnym, dla statków nawigujących na torze podejściowym, elementem wyznaczającym środek toru wodnego i muszą być dla statków dobrze widzialne z dużej odległości. Stawa ma konstrukcję murowaną wysokości 10,5 metra, a ustawiona jest na cokole z kamienia ciosanego, o wysokości ok. 1 metra.

Całość przykryta jest daszkiem stożkowym. Na wysokości 2/3 wielkości budowli, na osi stalowej, zawieszony jest znak rozpoznawczy w kształcie czteroramiennego wiatraka. Wewnątrz kabiny optycznej zainstalowana jest lampa nawigacyjna. Światło stawy jest białe, o charakterystyce przerywanej, dziesięciosekundowe, w rytmie 2,5 s zaciemnienia + 7,5 sekundy świecenia. Wysokość światła to 11 m n.p.m., a zasięg nominalny to 17,5 mil morskich w nocy i 6 mil morskich w dzień.

Ewa Wieczorek
Rzecznik UMS

Świnoujście – Zobacz jak wygląda wnętrze świnoujskiego „Wiatraka”

FOTO:    Starszy Latarnik UMS
FOTO: Starszy Latarnik UMS
FOTO:    Starszy Latarnik UMS
FOTO: Starszy Latarnik UMS
FOTO:    Starszy Latarnik UMS
FOTO: Starszy Latarnik UMS