Koalicja Obywatelska nie poprze kandydata Prawa i Sprawiedliwości do prezydium rady.

Jacek Jurkiewicz był już w tej kadencji przez krótki moment wiceprzewodniczącym, sam złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Szanuję i doceniam Jacka Jurkiewicza jako radnego, jednak Klub Koalicji Obywatelskiej nie poprze Jego kandydatury.

Prezydium rady, jest otwarte dla wszystkich klubów, w tym także największego klubu w Radzie czyli Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i to właśnie kandydat z tego ugrupowania powinien zająć miejsce w prezydium rady. Apeluję aby liderzy SLD przestali robić politykę i wyznaczyli swojego kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Zachowanie w którym jeden z największych klubów nie wyznacza swojego kandydata i torpeduje prace rady jest dla mnie niezrozumiałe i odbiega od demokratycznych standardów przyjętych w samorządzie, dlatego apeluję do klubu SLD o zaprzestanie robienia polityki i natychmiastowe włączenie się w pracę Rady Miasta Świnoujście.

Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej
Jan Borowski