Otwarto oferty cenowe w przetargu na opracowanie dokumentacji dla sekcji 2 obwodnicy Koszalina i Sianowa wciągu S6

Poznaliśmy oferty wykonawców w przetargu na aktualizację dokumentacji technicznej dla odcinka od km 6,4 do km 14,3 obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6.

Jest to fragment obwodnicy, na którym wystąpiły odmienne od wcześniej określonych warunki gruntowe, co wymusiło zastosowanie innych rozwiązań projektowych.

Wpłynęło łącznie 6 ofert, których wartość wynosi od około 4,9 do 7,1 mln złotych.

Złożone oferty będą obecnie sprawdzane, po czym nastąpi wybór oferty najkorzystniejszej.

Kryteriami w przetargu jest w 60% cena i w 40% doświadczenie zespołu projektowego.

Mateusz Grzeszczuk

Główny Specjalista
aut