Strona główna » Dziś Sesja Rady Miasta Świnoujście – Transmisja od godziny 10:00

Dziś Sesja Rady Miasta Świnoujście – Transmisja od godziny 10:00

by Świnoujście w sieci

Dziś Sesja Rady Miasta Świnoujście – Transmisja od godziny 10:00

III SESJA RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE – 23 MAJA 2024 R.

Miejsce: Miejski Dom Kultury, sala nr 315 Godzina: 10:00

  • Sesja została zwołana na wniosek Prezydent Miasta Joanny Agatowskiej.
  • Przewodniczy jej Ryszard Teterycz.
  • Szczegółowe projekty uchwał i sprawozdania są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście.

ŚWINOUJŚCIE. TRAGEDIA, TAK ŹLE JESZCZE NIGDY NIE BYŁO. KTO CHCE ZNISZCZYĆ BIZNES TURYSTYCZNY NA PRAWOBRZEŻU

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z porządkiem obrad i uczestnictwa w sesji.

Projekt porządku obrad

1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2024-2037.

DZIEŃ DOBRY ŚWINOUJŚCIE

7. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście do składu Zespołu ds. Budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Świnoujście.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Świnoujście.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Miasto Świnoujście do Zgromadzenia Celowego Związku Gminy R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Miasto Świnoujście w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegatów do reprezentowania Gminy Miasto Świnoujście w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

ŚWINOUJŚCIE, PLAŻA, PROMENADA, PALMY – KTO MOŻE NAD MORZE !! ZAPRASZAMY DO ŚWINOUJŚCIA

14. Zapoznanie:
a/  ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Świnoujściu w 2023 roku;
b/  z informacją o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego;
c/ ze sprawozdaniem z Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2016-2026 za rok 2023;
d/ z oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Świnoujście za rok 2023.
15. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
16. Zamknięcie obrad.

Ryszard Teterycz
Przewodniczący Rady Miasta Świnoujście

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW