Strona główna » Świnoujście. Ostatnia Sesja RM przed wyborami – Jakiego cyrku politycznego możemy się spodziewać ??

Świnoujście. Ostatnia Sesja RM przed wyborami – Jakiego cyrku politycznego możemy się spodziewać ??

by Świnoujście w sieci

Świnoujście. Ostatnia Sesja RM przed wyborami – Jakiego cyrku politycznego możemy się spodziewać ??

 


 

SESJA RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Na wniosek Prezydenta Miasta, Przewodnicząca Elżbieta Jabłońska zwołuje XCII sesję Rady Miasta Świnoujście na czwartek 21 marca 2024r.

Początek godzina 9.00. Sesja odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu – sala 315, budynek przy ul. Wojska Polskiego 1/1.

Poniżej publikujemy projekt porządku obrad oraz terminy posiedzeń stałych komisji rady.

ŚWINOUJŚCIE. GROŹNY WYPADEK NA TERENIE BUDOWY S3 W ŚWINOUJŚCIU

Projekt porządku obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2024.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2024-2037.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2024 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

 

ŚWINOUJŚCIE. NA ULICY MOSTOWEJ BĘDZIE RUCH WAHADŁOWY

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Miasto Świnoujście dotyczącego powierzenia przez Powiat Kamieński Gminie Miasto Świnoujście realizacji lokalnego transportu zbiorowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Świnoujście.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

13. Zapoznanie:

a/  z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w 2023 roku oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej;

 

POLICJA – POSZUKIWANI, POZNAJESZ ??

b/  z raportem z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Miasto Świnoujście na lata 2022-2027”;

c/  z rocznym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadania;

d/  z raportem z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023;

e/  ze sprawozdaniem z prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej za rok 2023.

14. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.

15. Zamknięcie obrad.

ŚWINOUJŚCIE. DZIŚ W NOCY TUNEL W ŚWINOUJŚCIU ZOSTANIE ZAMKNIĘTY NA KILKA GODZIN

Świnoujście. Musisz to zobaczyć !!


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW