Strona główna » Marynarze na ćwiczeniu Dynamic Move 2024-I

Marynarze na ćwiczeniu Dynamic Move 2024-I

by Świnoujście w sieci

Marynarze na ćwiczeniu Dynamic Move 2024-I

Przez ostatnie dwa tygodnie oficerowie 13 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża reprezentowali Marynarkę Wojenną RP podczas pierwszego w tym roku sojuszniczego ćwiczenia skoncentrowanego na działaniach przeciwminowych pk. Dynamic Move 2024-I.
Dynamic Move to ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo, organizowane przez Dowództwo Sojuszniczych Sił Morskich (ang. Allied Maritime Command) w belgijskiej Akademii Marynarki Wojennej w Ostendzie. Rozpoczęło się 22 stycznia i wzięli w nim udział żołnierze z 17 państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz przedstawiciele państw partnerskich NATO.
Specjaliści z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża corocznie biorą udział w edycjach ćwiczenia Dynamic Move. Jego międzynarodowy charakter oraz możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia na różnych szczeblach dowodzenia w stworzonym do tego celu obszernym środowisku symulacyjnym sprawiają, że jest ono unikatowe w swoim rodzaju. Podczas ćwiczenia można wyciągać wnioski z popełnianych błędów, bez ponoszenia ich realnych i kosztownych konsekwencji. Wszystko po to, aby jeszcze sprawniej i efektywniej kierować operacjami morskimi w układzie sojuszniczym i narodowym, stale poprawiając stan bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, które mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania Państwa.
Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia operacji przeciwminowej na poziomie taktycznym oraz dowodzenia międzynarodowym zespołem składającym się z okrętów obrony przeciwminowej różnych klas. Oprócz okazji do wymiany doświadczeń z zagadnień walki minowej pomiędzy uczestnikami z poszczególnych krajów członkowskich, stanowi także element przygotowania oficerów do przyszłej działalności w ramach takich zespołów jak na przykład Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO, gdzie w praktyce będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę.
W tegorocznej edycji Polscy oficerowie wspólnie z przedstawicielami 6 innych państw działali w zespole, na którego czele stał oficer Fińskiej Marynarki Wojennej. Oprócz typowych zadań przeciwminowych istotnym elementem były działania na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej na morskich akwenach Europy. Część wykonawcza ćwiczenia odbywa się przy użyciu specjalnie zaprojektowanego systemu komputerowego, który umożliwia zarządzanie podległym komponentem morskim w sposób bardzo mocno zbliżony do rzeczywistego. Uczestnicy nie tylko rozwiązują epizody taktyczne związane z operacją przeciwminową, która ma na celu oczyszczenie szlaków żeglugowych i torów podejściowych do portów, ale również szeroko analizują zagadnienia związane m.in. z ochroną i obroną sił własnych, rozpoznaniem, logistyką na morzu, zasadami użycia siły (ROE), czy też ochroną podwodnej infrastruktury krytycznej. Wszystko po to, aby w każdej chwili być zdolnym do kierowania siłami zadaniowymi na morzu w celu zapewnienia swobody żeglugi morskich szlaków komunikacyjnych.

Ćwiczenie zakończyło się 2 lutego i wzięło w nim udział ponad 140 uczestników m.in. z Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji oraz Włoch. Polskę reprezentowało 3 oficerów z 13 Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Fot: Organizator

Marynarka Wojenna

Fit Babcia robi formę


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW