Strona główna » Rozpoczęcie budowy kolejnego niszczyciela min dla 12 Dywizjonu Trałowców

Rozpoczęcie budowy kolejnego niszczyciela min dla 12 Dywizjonu Trałowców

by Świnoujście w sieci

Rozpoczęcie budowy kolejnego niszczyciela min dla 12 Dywizjonu Trałowców

19 stycznia, na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., w Gdańsku odbyło się uroczyste rozpoczęcie cięcia blach dla piątego z serii nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 typu KORMORAN II. Okręt będzie drugim z trzech przeznaczonych dla 12 Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
Uroczystość tzw. palenia blach jest symbolicznym początkiem budowy okrętu projektu 258/5, inicjującą etap prefabrykacji kadłuba. Dla przyszłego okrętu przewidziana została nazwa ORP Rybitwa i nr burtowy 605.
Zgodnie z przeznaczeniem okręty typu KORMORAN II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi.
***
26 czerwca 2022 r., w trakcie obchodów Święta Marynarki Wojennej, w świnoujskim Porcie Wojennym, podpisano umowę na dostawę 3 kolejnych niszczycieli min projektu 258, które zasilą 12 Dywizjon Trałowców w Świnoujściu, wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Stronami umowy są Skarb Państwa – Agencja Uzbrojenia oraz Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. wraz z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A.
Wartość umowy wynosi ok. 2,5 mld złotych brutto, a okręty, które trafią do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, zostaną dostarczone w latach 2026-2027.
Razem z prototypowym okrętem serii ORP KORMORAN (601) oraz seryjnymi jednostkami ORP ALBATROS (602) i ORP MEWA (603), służącymi już w gdyńskim 13 Dywizjonie Trałowców, kolejne okręty będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Łącznie 6 okrętów projektu 258 typu KORMORAN II wejdzie w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

NIEMCY ZABLOKUJĄ PRZEJŚCIE GRANICZNE

***

Pozyskanie pierwszej, prototypowej, jednostki 258/1 nastąpiło w efekcie realizacji pracy rozwojowej. Uroczyste podniesienie bandery na ORP KORMORAN miało miejsce 28 listopada 2017 r. Kontrakt na budowę dwóch seryjnych jednostek projektu 258, ORP ALBATROS i  ORP MEWA, podpisano pod koniec grudnia 2017 r. Drugi z serii – ORP ALBATROS – został zwodowany w październiku 2019 r., natomiast w sierpniu 2022 r. dokonano jego odbioru, a w listopadzie ub.r. miało miejsce uroczyste podniesienie bandery. Trzecia jednostka – ORP MEWA – została zwodowana w grudniu 2020 r., przy czym odbiór przeprowadzono w grudniu ub.r., natomiast do uroczystego podniesienia bandery doszło w lutym br. Rozpoczęcie „cięcia blach” na czwarty okręt z serii, który po podniesieniu bandery będzie nosił miano – ORP JASKÓŁKA- miało miejsce 28 marca 2023 roku.

***

Nazwy nowych jednostek pływających – ORP JASKÓŁKA, RYBITWA i CZAJKA – będą odnosiły się do pierwszych okrętów, które w latach 30-ych XX wieku tworzyły dywizjon minowców i zapisały chlubną kartę podczas walk w obronie polskiego wybrzeża w 1939 roku. Co istotne, były pierwszymi okrętami zaprojektowanymi przez polskich inżynierów i zwodowanymi w polskiej stoczni, zapoczątkowując historię współczesnego budownictwa okrętowego w Polsce.

Świnoujście. Musisz to zobaczyć !!


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW