Strona główna » Straż Graniczna – 8 osób oskarżonych o organizację cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce

Straż Graniczna – 8 osób oskarżonych o organizację cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce

by Świnoujście w sieci

Straż Graniczna. 8 osób oskarżonych o organizację cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce

Zakończone zostało śledztwo Prokuratury Okręgowej w Elblągu, powierzone do prowadzenia funkcjonariuszom z miejscowej Placówki Straży Granicznej, dotyczące organizowania przekraczania przez cudzoziemców wbrew przepisom granicy Polski. Przestępczy proceder umożliwił i ułatwił pobyt na obszarze Unii Europejskiej co najmniej 16 798 obywatelom Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji.

Straż Graniczna - 8 osób oskarżonych o organizację cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce

Straż Graniczna – 8 osób oskarżonych o organizację cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce

Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia liczący przeszło 1230 stron wraz z 36 tomami akt. Na ławie oskarżonych zasiądzie 8 osób – 3 kobiety w wieku od 37 do 59 lat, mieszkanki województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz 5 mężczyzn w wieku od 27 do 59 lat z woj. dolnośląskiego i mazowieckiego. Osoby te tworzyły grupę działającą wspólnie i w porozumieniu, jednakże nie w rozumieniu art. 258 kodeksu karnego. Śledztwo obejmowało okres od stycznia 2018 roku do połowy września 2021 roku.

Śledczy ustalili, że przestępczy proceder polegał na wyłudzaniu poświadczeń nieprawdy poprzez składanie w licznych urzędach pracy wniosków o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową. Dokumenty te są niezbędne do przekroczenia granicy, a jednocześnie uzyskania wizy pracowniczej. W rzeczywistości grupa nie miała zamiaru ani możliwości faktycznego zatrudnienia cudzoziemców. Przedstawicielstwom dyplomatycznym lub konsularnym RP umożliwiono tym sposobem wydanie co najmniej 1827 wiz. Grupa uczyniła z procederu stałe źródło dochodu i zarobiła nie mniej niż 210 tys. euro i 50 tys. zł.

Straż Graniczna - 8 osób oskarżonych o organizację cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce

Straż Graniczna – 8 osób oskarżonych o organizację cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce

Wobec 5 podejrzanych zastosowano zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego na łączną kwotę 210 tys. euro i 68 tys. zł oraz dozoru policji, wobec jednej osoby zastosowano tymczasowy trzymiesięczny areszt. W śledztwie dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 4.120 tys. zł.

3 podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, pozostałym do 8 lat pozbawienia wolności.

Straż Graniczna

Fit Babcia robi formę


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW