Strona główna » Świnoujście – Co z remontem budynku magistratu

Świnoujście – Co z remontem budynku magistratu

by Świnoujście w sieci

STANOWISKO MIASTA WOBEC ZARZUTÓW BYŁEGO WYKONAWCY REMONTU BUDYNKU URZĘDU
Wobec zarzutów, jakie za pośrednictwem jednego ze świnoujskich portali, wysunął wobec miejskich urzędników były już wykonawca remontu głównego budynku Urzędu Miasta Świnoujście firma Baueffect Sp. z o.o, poniżej publikujemy stanowisko miasta w tej sprawie.

Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami inwestorskimi stanowiącymi podstawę oszacowania wartości planowanej inwestycji powstała odpowiednio:
na przebudowę sali konferencyjnej – w roku 2017
Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudową z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 – w roku 2018
Realizacja przedsięwzięcia pn. Modernizacja budynku CAM nr 5 została podzielona na kilka etapów.

Firmie Baueffect udzielone zostało zamówienie na roboty budowlane obejmujące m.in. termomodernizację wraz z dostosowaniem do wymagań ppoż. III piętra budynku, modernizacja instalacji c.o., ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji hydrantowej, przebudowę sanitariatów oraz przebudowę sali konferencyjnej.

Kwota 4 800 000,00 zł (przywołana przez autora artykułu) dotyczyła budżetu zadania planowanego w roku 2020 na rok 2021 i przeznaczona była na wykonanie wyłącznie robót objętych w roku 2021 zamówieniem, które zostało udzielone firmie Baueffect. A nie jako koszt całej inwestycji.

Inwestycja polegająca na modernizacji istniejącego, w tym przypadku dodatkowo ponad 100 letniego budynku, zawsze niesie ze sobą ryzyko wystąpienia okoliczności, których nie da się przewidzieć w dokumentacji projektowej. Stąd konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, która wystąpiła w toku wykonywania robót przez Baueffect.
Procedowanie koniecznych zmian wpływa na terminy realizacji inwestycji.
Dziwi twierdzenie Wykonawcy – Baueffect, że zszedł z budowy, podczas gdy to Zamawiający zdecydował o zakończeniu współpracy i rozliczeniu wykonanych robót wobec notorycznego niewywiązywania się przez Wykonawcę z terminów realizacji robót wynikających ze złej organizacji oraz braków kadrowych. Mimo wszystko, Strony wyraziły wolę polubownego rozwiązania umowy.
Efekty robót, wykonywanych przez drugiego z Wykonawców, obejmujących remont elewacji, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowę szybu windowego wraz z montażem windy są widoczne i zmierzają ku końcowi.
W nawiązaniu do zarzutu rzekomych nieprawidłowości w montażu stolarki okiennej informujemy, że zamontowane okna uwzględniają elementy system ciepłego montażu bez zastosowania tzw. warstwy wewnętrznej. Standardowy system montażu okien polega na stosowaniu jednej warstwy uszczelniającej okno na połączeniu z murem w postaci izolacji termicznej najczęściej z pianki poliuretanowej. W przypadku stosowania tzw. „ciepłego montażu” stosuje się 3 warstwy uszczelniające połączenia okna z murem: warstwa zewnętrzna jako uszczelnienie paroprzepuszczalne, warstwa środkowa jako izolacja termiczna i warstwa wewnętrzna jako uszczelnienie paroszczelne.
W oknach zamontowanych na budynku urzędu miasta zastosowano warstwę zewnętrzną w postaci impregnowanej taśmy rozprężnej paroprzepuszczalnej, warstwę środkową w postaci pianki poliuretanowej, natomiast zrezygnowano z warstwy wewnętrznej.

Powodem rezygnacji z warstwy wewnętrznej były względy techniczne. Budynek Urzędu Miasta Świnoujście jest budynkiem ponad 100 letnim i pierwotne okna w tamtym okresie czasu były montowane w zupełnie innej technologii z wykonywaniem tzw. węgarków w murowanych ościeżach okiennych.

Obecnie wymieniane okna dostosowywane były do istniejących otworów okiennych i zastosowanie uszczelnienia wewnętrznego w postaci taśmy spowodowałoby konieczność wykonania korekty wymiarów otworów okiennych od wnętrza budynku w postaci przemurowań otworu okiennego lub zastosowanie tzw. poszerzeń okiennych, co nie było uwzględnione w dokumentacji projektowej i wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów. Dodatkowo wykonanie korekty otworów okiennych w postaci przemurowań wraz z demontażem wewnętrznych parapetów (których stan oceniono jako dobry) w użytkowanym obiekcie, znacząco wydłużyłoby czas wymiany okien i utrudniłoby funkcjonowanie urzędu.

Mając na uwadze przedstawione powyżej względy zrezygnowano z montażu wewnętrznej warstwy uszczelniającej.

Odnosząc się do kwestii podstaw prawnych wykonywania robót budowlanych w budynku Urzędu Miasta, roboty wykonywane są na podstawie niżej wymienionych decyzji:
Decyzji nr 208/PB/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę obejmującą rozbudowę o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie parteru oraz przebudowę z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i termomodernizacją budynku zmienioną w zakresie remontu elewacji Decyzją nr 14/PB/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
Decyzji nr 66/PB/2022 z 4 sierpnia 2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę Sali konferencyjnej nr 1 w budynku CAM nr 5.
Gmina Miasto Świnoujście zaprasza chętnych rzetelnych Wykonawców ze Świnoujścia
i okolic do udziału w przetargu na dokończenie przerwanych robót budowlanych
w zakresie m.in. wykończenia łazienek oraz sali konferencyjnej.

Info UM

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

2 + siedem =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW