Strona główna » Mamy 5000 km dróg szybkiego ruchu

Mamy 5000 km dróg szybkiego ruchu

 

Oddaliśmy do ruchu drogę S11 między Koszalinem i Bobolicami. 48 km nowej trasy pozwoliło przekroczyć barierę 5000 km autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Licznik chwilowo zatrzymał się na 5042,5 km, a do końca roku udostępnimy jeszcze blisko 70 km dróg szybkiego ruchu.

 

– Warto mieć marzenia. Naszym marzeniem jest Polska dobrze skomunikowana i równomiernie się rozwijająca. Droga ekspresowa S11 – droga życia dla Pomorza Środkowego – została wpisana do rządowych planów w 2017 r. i od tamtej pory trwał żmudny proces przygotowań, a następnie budowy drogi. Oddajemy dzisiaj kierowcom prawie 50 km nowej drogi ekspresowej. W realizacji jest kolejny odcinek: aż do Szczecinka. Dotrzymujemy słowa i budujemy spójną sieć drogową w każdym regionie kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

 

Budowa trzech odcinków realizacyjnych

Budowa S11 Koszalin – Bobolice była podzielona na trzy krótsze odcinki realizacyjne, na których prace od lipca 2021 r. prowadzili różni wykonawcy. Odcinek Koszalin – Zegrze Pomorskie, o długości 16,8 km, zrealizowała firma Budimex, a Zegrze Pomorskie – Kłanino, o długości 19,3 km, wybudowała firma Mostostal. Za ostatni fragment, Kłanino – Bobolice, o długości 11,6 km, odpowiedzialne było konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Po oddaniu do ruchu będą jeszcze prowadzone na nim prace porządkowe poza jezdniami drogi ekspresowej i na obwodzie utrzymania Bobolice, które zakończą się w październiku. 

Wszystkie kontrakty były realizowane w formule Projektuj i buduj, a wykonawcy odpowiadali również za opracowanie projektów budowlanych tych odcinków. 

 

Warto dodać, że pod koniec sierpnia tego roku podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego odcinka S11 Bobolice – Szczecinek. W miejscu, w którym kończy się oddany do ruchu odcinek już w przyszłym roku ruszy budowa dalszego ciągu drogi S11.

Mamy 5000 km dróg szybkiego ruchu

Mamy 5000 km dróg szybkiego ruchu

Droga po nowym przebiegu

Nowa S11 przebiega inaczej niż dotychczasowa DK11. Z pewnością będzie to wymagało zmiany przyzwyczajeń wielu kierowców, zwłaszcza tych z Koszalina. Kierowcy jadący od strony Kołobrzegu wspólnym przebiegiem S6 i S11, po zjeździe na węźle Bielice na S11, wjadą od razu na nową drogę w kierunku Piły i Poznania. Natomiast kierowcy z Koszalina, aby dostać się na nową trasę, która omija od zachodu Koszalin, będą musieli ulicą Szczecińską dojechać do węzła Koszalin Zachód, a nie tak jak dotychczas ulicą Gnieźnieńską – starym przebiegiem DK11. 

 

S11 na południe od Koszalina biegnie po zupełnie nowym śladzie na zachód od drogi wojewódzkiej 167, którą przecina w rejonie miejscowości Zegrze Pomorskie, gdzie powstał węzeł drogowy. Następnie droga biegnie przez tereny leśne w kierunku wschodnim. W rejonie Kłanina trasa zbliża się do dotychczasowej DK11, jest tu kolejny węzeł drogowy. Następnie S11 biegnie 1-1,5 km na zachód od obecnej DK11. Na przecięciu z DW169 zlokalizowany jest węzeł Głodowa. Trasa na razie kończy się na węźle Bobolice. Kierowcy powinni zachować tu szczególną uwagę, będzie tu najpierw zwężenie jezdni do jednego pasa, a następnie „zawrotka” w kierunku ronda wschodniego na węźle Bobolice. Następnie łącznikiem, o długości około 700 m, kierowcy dojadą do ronda z DK11. 

 

Kierowcy jadący DK11 od południa w stronę Koszalina muszą pamiętać, aby na nowym rondzie na południe od Bobolic skręcić w lewo na łącznik w kierunku węzła Bobolice i nowej S11. W ten sposób unikną konieczności wjazdu do Bobolic. 

 

Korzyść dla mieszkańców i kierowców

Nowa S11 wyprowadziła ruch tranzytowy z obecnego szlaku DK11, który przebiegał przez centrum Koszalina i szereg innych miejscowości, w tym Bobolice, gdzie często w okresie wakacyjnym tworzą się zatory drogowe. Skróci się czas przejazdu, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży.

 

Z dniem oddania do użytkowania nowej S11 dotychczasowa DK11 od Koszalina do Bobolic stała się drogą wojewódzką w zarządzie Marszałka Województwa i odpowiada za nią Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

 

Miejsca obsługi podróżnych i obwód utrzymania

Droga S11 Koszalin – Bobolice powstała wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, która została udostępniona wraz z otwarciem drogi. Kilka kilometrów na południe od węzła Koszalin Zachód jest para Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Niekłonice. Przed węzłem Kłanino, od strony Koszalina, powstaje para MOP Dargiń. Na MOP-ach będą dostępne parkingi i toalety, a w przyszłości wybrani w przetargu dzierżawcy wybudują na nich stacje paliw i restauracje. 

Mamy 5000 km dróg szybkiego ruchu

Mamy 5000 km dróg szybkiego ruchu

Przy węźle Bobolice został zlokalizowany obwód utrzymania drogi ekspresowej. Jest tam magazyn soli, budynek administracyjny i garaże.

 

Budowa S11 Koszalin – Bobolice w liczbach:

 

·         38 wiaduktów

·         5 węzłów drogowych

·         1300 pracowników budowało drogę przy użyciu 800 jednostek sprzętu

·         1 175 884,13 m2 wynosi powierzchnia wykonanych nawierzchni – to 168 boisk do piłki nożnej

·         600 tysięcy ton mas bitumicznych wbudowano w nawierzchnię – to 30 tysięcy wywrotek z masą

·         754 tysięcy ton kruszywa łamanego wbudowano w podbudowę drogi

·         7 milionów m3 wyniosła objętość robót ziemnych – to 350 tysięcy dużych wywrotek

·         7 tysięcy ton stali zużyto na obiekty mostowe

·         55 tysięcy m3 betonu zużyto na obiekty mostowe

 

 

Dofinansowanie z funduszy UE

W listopadzie 2022 roku inwestycja uzyskała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w kwocie ponad 856 mln zł. Koszt inwestycji, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, wynosi ponad 1,7 mld zł.

 

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych – sukcesywna rozbudowa sieci drogowej

Droga ekspresowa S11 Koszalin – Bobolice powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Jest to zadanie kontynuowane z Programu na lata 2014-2023, do którego zostało wpisane w 2017 roku.

 

Gdy w 2002 roku powstawała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mieliśmy w całej Polsce zaledwie 520 km dróg szybkiego ruchu. Obecnie tych tras mamy prawie dziesięć razy więcej. Jednocześnie ciągle prowadzimy kolejne inwestycje, obecnie w realizacji w całym kraju mamy 1120 km dróg szybkiego ruchu. W ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) powstać ma cała sieć autostrad i dróg ekspresowych licząca około 8000 km. 

 

Warto zaznaczyć, że barierę 4000 km dróg szybkiego ruchu również przekroczyliśmy na S11 w województwie zachodniopomorskim oddając do ruchu w 2019 r. obwodnicę Szczecinka. 

 

Nie zapominamy też o pozostałej sieci drogowej realizując rządowy Program budowy 100 obwodnic, Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku i Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

 

Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa

Do 2030 roku cała trasa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji około 200 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11). Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.

 

 

woj. zachodniopomorskie 

Od 2019 roku kierowcy mogą korzystać z 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W tym samym roku do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka o długości 12 km, a dziś udostępniliśmy kolejne 48 km od Koszalina do Bobolic. 

 

Do domknięcia realizacji S11 na Pomorzu Zachodnim brakuje odcinka między Bobolicami, a Szczecinkiem. Na ten fragment, o długości 24,4 km, podpisaliśmy 30 sierpnia tego roku umowę z wykonawcą. Zakończenie budowy tego odcinka planowane jest w 2026 roku. 

 

 

woj. wielkopolskie

Trwają prace projektowe dla budowy trasy S11 od granicy z woj. zachodniopomorskim do granicy z woj. opolskim. Długość projektowanej S11 w woj. wielkopolskim to ponad 280 km, podzielonych na następujące odcinki:

 

1. Szczecinek – Piła o długości około 59 km,

 

2. Piła – Ujście o długości około 20 km,

 

3. Ujście – Oborniki o długości około 43 km,

 

4. Oborniki – Poznań o długości około 22 km

 

5. Kórnik – Jarocin o długości około 43 km,

 

6. Jarocin – Ostrów Wielkopolski o długości około 57 km,

 

7. Ostrów Wielkopolski – Kępno o długości około 30 km. 

 

Dla odcinka Ostrów Wielkopolski – Kępno rozpatrywane są przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska odwołania od DŚU. Dla odcinka Szczecinek – Piła uzyskaliśmy DŚU, a dla odcinków Piła – Ujście, Ujście – Oborniki, Kórnik – Jarocin, Jarocin – Ostrów Wielkopolski toczą się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na odcinek Oborniki – Poznań i trwa już postępowanie dla dobudowy drugiej jezdni dla obwodnicy Kępna. Ponadto, w przyszłym roku planujemy ogłosić postępowanie przetargowe dla kolejnego odcinka S11 tj. Ostrów Wielkopolski – Kępno.

 

woj. opolskie

Oddana do ruchu dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, zostanie połączona z sąsiednimi odcinkami drogi ekspresowej S11. Ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy 46 km trasy od obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna.

 

woj. śląskie

W czerwcu br. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach trafił wniosek o DŚU dla prawie 30 km S11, od granicy województw opolskiego i śląskiego do granicy powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego. 25 września br. złożyliśmy wniosek o DŚU dla kolejnego, ponad 35-kilometrowego odcinka, stanowiącego obwodnicę Tarnowskich Gór. Złożenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosków o wydanie DŚU zakończyło początkowy etap przygotowania inwestycji. Na etapie procedowania decyzji DŚU dla odcinka drugiego nie będą następowały ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie geometrii węzła Piekary Śląskie i dowiązania się do istniejącej sieci dróg. 

 

 W ramach procedowania DŚU zostaną ponownie ocenione wszystkie warianty (tym razem przede wszystkim pod kątem środowiskowym), a następnie zostanie wydana decyzja administracyjna, która ostatecznie zatwierdzi wariant przewidziany do realizacji.  

 

Równolegle do procedowanej decyzji DŚU opracowywana będzie Koncepcja programowa uszczegóławiająca przyjęte rozwiązania. Podczas tego etapu prac odcinek od Małej Panwi na granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Piekary Śląskie (tzw. obwodnicy Tarnowskich Gór) zostanie podzielony na dwa pododcinki:   

od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków na skrzyżowaniu dróg S11 i DW911, oraz    od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie. 

Należy przy tym pamiętać, że ze względu na szczegółową analizę geometryczną i analizę przepustowości węzła Piekary Śląskie nie wyklucza się konieczności uzyskania dodatkowej lub nowej decyzji DŚU. To z uwagi na zmianę rozwiązań projektowych na węźle Piekary Śląskie w stosunku do rozwiązań z etapu STEŚ.

Świnoujście. Musisz to zobaczyć !!


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

15 − 7 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW