Strona główna » Świnoujście. W LASACH OBRODZIŁO… ŚMIECIAMI

Świnoujście. W LASACH OBRODZIŁO… ŚMIECIAMI

#Świnoujście

by Daniel SZYSZ

W LASACH OBRODZIŁO… ŚMIECIAMI

Po sezonie letnim na terenach miejskich oraz lasach nastąpił prawdziwy wysyp. Niestety, to nie grzyby obrodziły nad wyraz obficie, a nielegalne wysypiska śmieci.

W związku z powyższym funkcjonariusze świnoujskiej straży miejskiej wraz z pracownikami wydziału ochrony środowiska i leśnictwa kontrolują miejsca notorycznego podrzucania śmieci.

Niektórzy nie rozumieją, że zaśmiecając nasze środowisko szkodzą nie tylko innym, ale też sobie i swoim potomkom. Traci też miasto, ponieważ Gmina Miasto Świnoujście musi wydatkować środki na uprzątnięcie składowisk, zamiast przeznaczyć je na inne ważne dla mieszkańców przedsięwzięcia. Straż miejska informuje, że w przypadku ujawnienia wykroczenia i jego sprawcy nałożony zostanie najwyższy przewidziany prawem mandat karny, bądź sporządzony zostanie wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Świnoujściu.

Opis wykroczeń

Art. 145§1 kw. „ Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Usiłowanie wykroczenia, pomocnictwo lub podżeganie do niego są karalne. Można też orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego”.

Art. 154§2 kw. „ Kto na nienależący do niego grunt polny wyrzuca kamienie, odpady, złom lub padlinę lub niebędące odpadami inne nieczystości podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Usiłowanie, pomocnictwo lub podżeganie są karalne. Można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego”.

Art. 162 §1 kw „ Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamenie, odpady, złom lub padlinę lub niebędące odpadami inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500zł.
§2 Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu, bądź grzywny nie niższej niż 1000zł. Pomocnictwo, podżeganie, usiłowanie są karalne. Można tez orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można nieodpłatnie oddać do nw. punktów zbiórki, które funkcjonują na terenie Gminy Miasto Świnoujście:

Adres punktu zbierania zużytego sprzętu:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ul. Karsiborska 33 A, 72-600 Świnoujście
Kontakt: REMONDIS Szczecin Sp. z o. o. Oddział Świnoujście, ul. Karsiborska 31
Tel./fax: (91) 321 48 70, e-mail: swinoujscie@remondis.pl

Stacja Przeładunkowa Odpadów, ul. Pomorska 10, 72-600 Świnoujście
Kontakt: Stacja Przeładunkowa Odpadów, tel. (91) 321 64 01

2.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można również nieodpłatnie oddać:

– w placówkach handlu detalicznego i hurtowego przy zakupie nowego sprzętu, jeżeli jest on tego samego rodzaju i w tej samej ilości co zakupiony w danej placówce nowy sprzęt (podstawa prawna – art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2013 r., poz. 1155),

– w punktach serwisowych;  na podstawie art. 42 a ust. 1 ww. ustawy, prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.

Oceń ten atrykuł
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)Tunel w Świnoujściu w czasie ulewy, jak to wygląda w środku ? Film z tunelu po oberwaniu chmury


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

osiemnaście + 7 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.