Strona główna » Świnoujście – Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Świnoujście – Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

by Świnoujście w sieci

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Oficer Marynarki Wojennej RP – komandor podporucznik Piotr Bartosewicz przejął na pół roku dowodzenie nad Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, czyli jednym z czterech zespołów okrętów NATO stale operujących na akwenach Europy, określanym mianem “Tarczy Przeciwminowej”. Oficjalna ceremonia przekazania obowiązków odbyła się 6 lipca w Porcie Wojennym w Świnoujściu.

Polska przejęła dowodzenie nad Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 – SNMCMG1, czyli sojuszniczym zespołem składającym się z okrętów obrony przeciwminowej. Tym samym rozpoczęła się realizacja głównego zadania powołanego do tego celu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Czernicki 2023. Przez najbliższe pół roku dowódca – komandor podporucznik Bartosewicz na czele sztabu, którego trzon stanowią polscy oficerowie i podoficerowie wydzieleni z jednostek 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, będzie kierował działalnością zespołu natowskich okrętów. W tym czasie okrętem flagowym zespołu będzie okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej – ORP Kontradmirał Xawery Czernicki. Pierwszy raz w historii do udziału w natowskim zespole Marynarka Wojenna RP skierowała także trałowce projektu 207P – ORP Drużno i ORP Hańcza.

“To wielki honor i przywilej, ale także wielka odpowiedzialność zostać dowódcą tej wyjątkowej grupy […] Zwłaszcza teraz, w historycznym dla polskich sił przeciwminowych momencie, gdy Dowództwo, sztab, okręt flagowy oraz dwa trałowce wywodzące się z Polskiej Marynarki Wojennej, wejdą w skład Stałego Zespołu Sił Przeciwminowych NATO”- rozpoczął swoje przemówienie komandor podporucznik Piotr Bartosewicz.

Komandor podporucznik Bartosewicz jest piątym w historii oficerem Polskiej Marynarki Wojennej, któremu powierzono dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO. Sojusz Północnoatlantycki utrzymuje w stałej rotacyjnej służbie cztery zespoły okrętów. Dwa z nich to zespoły dużych jednostek nawodnych, głównie niszczycieli i fregat rakietowych wspieranych często przez jednostkę zaopatrzeniową, czyli Standing NATO Maritime Group 1 i 2. Natomiast dwa kolejne to zespoły okrętów przeciwminowych z wielozadaniowym okrętem dowodzenia, czyli Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 i 2. Zwykle grupa pierwsza operuje na północy Europy, natomiast grupa numer dwa na południu kontynentu.

To właśnie działalnością pierwszej z grup przeciwminowych przez najbliższe miesiące będą kierowali polscy marynarze. Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się w Porcie Wojennym w Świnoujściu. Obowiązki zdał norweski oficer komandor porucznik Ole Torstein SJO, który dowodził zespołem od stycznia 2023 r. Meldunki o przekazaniu obowiązków przyjął zastępca dowódcy Dowództwa Sojuszniczych Sił Morskich (ang. Allied Maritime Command, MARCOM) francuski wiceadmirał Didier Maleterre.

Głównym zadaniem okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO, na czele którego stanęli Polacy jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. Poza tym istotnym zadaniem zespołu jest demonstrowanie solidarności członków sojuszu oraz realizacja jednego z najważniejszych wspólnych zadań czyli zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. W ten sposób okręty zespołu tworzą system obrony przeciwminowej na akwenach morskich określany mianem “Tarczy Przeciwminowej” dla Europy. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia operacji antyterrorystycznych, akcji ratowania życia oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zespoły okrętowe należą do najbardziej efektywnych elementów tzw. sił odpowiedzi (NRF – NATO Response Force). Większość czasu zespoły te spędzają na morzu, między innymi zgrywając współdziałanie wchodzących w ich skład okrętów oraz uczestnicząc w manewrach z marynarkami państw członkowskich i partnerskich NATO.

***

Komandor podporucznik Piotr Bartosewicz urodził się 13 lutego 1986 roku w Wejherowie. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz studiów podyplomowych w zakresie dyplomacji w tej uczelni. Ukończył szereg kursów specjalistycznych w kraju i za granicą m.in. w belgijsko-holenderskiej Szkole Wojny Minowej EGUERMIN w Ostendzie (Belgia), oraz w Szkole NATO w Oberammergau (Niemcy).

Po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej w 2010 roku rozpoczął służbę w 12 Dywizjonie Trałowców, gdzie przez kolejne 13 lat jego kariera była ściśle związana z prowadzeniem działań z zakresu walki minowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwminowych. W tym czasie zajmował stanowiska m.in. dowódcy działu nawigacji, łączności i obserwacji technicznej trałowca ORP Gardno, zastępcy dowódcy trałowca ORP Necko oraz zastępcy dowódcy okrętu grupowego ORP Gardno. Pierwsze dowodzenie okrętem objął w 2018 roku na ORP Hańcza. W 2021 roku został dowódcą ORP Resko i jednocześnie dowódcą grupy trałowców. W międzyczasie służył także w wydziale operacyjnym Dowództwa 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, które przygotowało go do pełnienia funkcji dowódcy grupy okrętów w 12 Dywizjonie Trałowców. Pełniąc obowiązki na wymienionych stanowiskach wielokrotnie uczestniczył w ćwiczeniach i operacjach międzynarodowych.

Dwukrotnie także pełnił służbę w Stałych Zespołach Sił Obrony Przeciwminowej NATO (ang. Standing NATO Mine Countermeasures, SNMCM). Przez pierwszą połowę 2017 roku jako oficer polskiego sztabu w SNMCMG2 na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym oraz jako szef sztabu sformowanego w 2022 roku przez Estonię w ramach Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 na północnych akwenach Europy. Ponadto odbył również praktyki w trakcie PKW Morze Północne, gdy w 2021 roku polski sztab dowodził działaniami SNMCMG1 z pokładu niemieckiej jednostki FGS Elbe.

Od 1 lipca 2023 r. został dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Czernicki”, którego głównym zadaniem jest dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Dowodzenie zespołem przejął 6 lipca 2023 r. od oficera Królewskiej Marynarki Wojennej Norwegii.

 

Info, Foto – Marynarka Wojenna

 

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Polscy marynarze na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1

Świnoujście. Musisz to zobaczyć !!


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

9 + dwanaście =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW