Strona główna » Egzamin maturalny w 2023 r.

Egzamin maturalny w 2023 r.

#matura #matura2023 #egzamin maturalny

by Daniel SZYSZ

Egzamin maturalny w 2023 r.

4 maja rozpoczyna się tegoroczny egzamin maturalny. Przystąpi do niego ponad 270 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 (absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego) oraz w Formule 2015 (absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z ubiegłych lat). Wyniki matur poznamy 7 lipca.

Grafika – na szarożółtym tle ręka pisząca długopisem na kartce, obok napis Egzamin maturalny w 2023 r.
Harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r.
W 2023 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 23 maja,
w tym:

część pisemna – od 4 do 23 maja,
część ustna – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).
Dwie formuły egzaminu maturalnego w 2023 r.
W 2023 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015.

Wymagania egzaminu maturalnego w 2023 r.
W 2023 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych oraz zadania w części ustnej egzaminu będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych:

w przypadku egzaminu w Formule 2023 – w wymaganiach egzaminacyjnych stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r.
w przypadku egzaminu w Formule 2015 – w wymaganiach egzaminacyjnych stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r.
Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r.
Ok. 272 400 zdających, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2022/2023 (w tym: ok. 158 400 absolwentów 4-letniego LO oraz ok. 114 000 absolwentów 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia), przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

w części ustnej:
język polski – bez określania poziomu,
język obcy nowożytny – bez określania poziomu,
język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej;
w części pisemnej:
język polski – na poziomie podstawowym,
matematyka – na poziomie podstawowym,
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,
język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).
W 2023 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2023) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z roku 2022 i 2023), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Arkusze egzaminu maturalnego w 2023 r.
Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2023 r. (w terminie głównym, w obu formułach) Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 624 różnego rodzaju arkusze oraz 127 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do potrzeb zdających – obywateli Ukrainy.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00 (z wyjątkiem 4 maja, kiedy zostanie przeprowadzona tylko poranna sesja egzaminu). Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia ok. godz. 14:00
w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia ok. godz. 19:00
Ogółem w 2023 r. przeprowadzonych zostanie ok. 583 600 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 437 000 egzaminów w części pisemnej.

Sprawdzanie prac i wyniki egzaminu maturalnego w 2023 r.
Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 7 lipca 2023 r. Tego samego dnia (7 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

 

 

ŚWINOUJŚCIE – MARYNARKA WOJENNA – DZIEŃ FLAGI RP I ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

Oceń ten atrykuł
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)Tunel w Świnoujściu w czasie ulewy, jak to wygląda w środku ? Film z tunelu po oberwaniu chmury


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

9 − 8 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.