Szkoła bez smartfonów – Podpisz petycję

EKRANY NISZCZĄ MŁODZIEŻ!

Z powodu nadużywania internetu :

28 % nastolatków deklaruje zawroty głowy lub pogorszenie wzroku

35 % nastolatków przyznaje, że odczuwa przemęczenie i niedostatek snu

40 % nastolatków podpisało się pod twierdzeniem, że…

Moje życie byłoby puste bez mojego telefonu/smartfona…

———————

 

Sz. P. Przemysław Czarnek 

Minister Edukacji i Nauki 

Szanowny Panie Ministrze, 

Kierowany troską o młode pokolenie Polaków, zwracam się z apelem o wprowadzenie zakazu korzystania z mobilnych urządzeń elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły. 

Szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania talentów, dlatego powinna zapewniać uczniom warunki do należytego skupienia uwagi. Nie jest to możliwe, gdy silne bodźce generowane przez smartfony lub smartwatche odciągają uwagę uczniów od przedmiotu zajęć. Pogłębia to trudności związane z przyswajaniem wiedzy i nabywanych umiejętności.  

Ponadto, nie można bagatelizować szkodliwego wpływu technologii na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży. Badania wskazują na coraz więcej jednostek chorobowych, spowodowanych nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych. 

Problem zbyt dużej obecności ekranów w życiu dzieci prowadzi m.in. do: zaburzeń koncentracji uwagi, nadpobudliwości ruchowej i rozdrażnienia,  stanów lękowych i depresyjnych, obniżenia zdolności interpersonalnych i zmniejszenia umiejętności językowych, popadania w nałogi, na czele z uzależnieniem od pornografii, mediów społecznościowych i gier.  

Badania pokazują, że w Polsce zjawisko problematycznego użytkowania internetu dotyczy już co trzeciego nastolatka, a trzech na stu wymaga specjalistycznej pomocy. 28% deklaruje, że z powodu nadużywania internetu miało zawroty głowy bądź pogorszył im się wzrok. 35% przyznaje, że z tego samego powodu odczuwa przemęczenie i niedostatek snu. Aż 40% nastolatek podpisało się pod twierdzeniem, że „Moje życie byłoby puste bez mojego telefonu/smartfona”. 

Dlatego tak ważne jest podjęcie wszelkich możliwych działań, aby ryzyko szkodliwego wpływu użytkowania tych urządzeń na zdrowie dzieci i młodzieży zredukować do minimum. 

Przykład innych państw pokazuje, że wprowadzenie takich rozwiązań jest możliwe i przynosi pożądane rezultaty. Wystarczy wspomnieć Francję, Australię, Włochy i kanadyjską prowincję Ontario. 

Odpowiedzialnością nas dorosłych, a zwłaszcza osób odpowiedzialnych za regulowanie szkolnej dyscypliny, jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz wspieranie misji szkoły jako placówki edukacyjno-wychowawczej.  

Mając na uwadze powyższe, liczę, że podejmie Pan Minister zdecydowane działania, które ochronią uczniów polskich szkół przed destrukcyjnym wpływem nadmiernego dostępu do mobilnych urządzeń elektronicznych.  

 

PODPISZ PETYCJĘ – https://szkolabezsmartfonow.pl/

Related posts

Nie ma już prac domowych – Szkoła ma kształcić zbieraczy szparagów dla Niemców ??

Uczniowie klas czwartych nie otrzymają laptopów – Minister rządu koalicji 13 grudnia wstrzymał program

Świnoujście – Zapisz dziecko do szkoły