Zaświadczenia na węgiel

Obraz S. Hermann / F. Richter z Pixabay

Zaświadczenia na węgiel

We wtorek Miasto rozpocznie wydawanie zaświadczeń niezbędnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;

których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Szczecińskie Centrum Świadczeń;

które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć od 8 listopada 2022 r.:
osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 – sala P012 (lewe skrzydło, wejście pod schodami) lub w Fili Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin – sala 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin – Wydział Ochrony Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Szczecinianie, którzy wcześniej złożyli wniosek o dodatek węglowy w Szczecińskim Centrum Świadczeń i został on pozytywnie rozpatrzony otrzymają zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach „od ręki”. Pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie w terminie 14 dni. Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla.

Wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie: https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=3E44D0794DA746CF9C1ADFAAC7359C9A ,
a także w formie papierowej w miejscu przyjmowania wniosków.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń udzielane są również pod numerem tel.: 91 42 45 000.

Jednocześnie informujemy, że Miasto prowadzi rozmowy z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi, mogącymi podjąć się sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach, określonych w ustawie.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

Related posts

Już 14 Kwietnia 2024 roku odbędzie się kolejny Szczeciński Marsz dla Życia

Uwaga ostrzeżenie !! – Przekroczenie poziomu pyłu w powietrzu 

Prywatny odbiór odpadów lub stały wynajem dla firm – podstawienie kontenera w Szczecinie