Jest praca. Inspektor w dziale utrzymania tunelu pod Świną.

Kandydaci powinni mieć wykształcenie min. średnie techniczne (specjalizacja elektryk). Przewidywany termin zatrudnienia to listopad 2022. Termin składania dokumentów upływa 7 października 2022r. o godzinie 10.00

Informacje na temat szczegółowych wymagań od kandydatów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta Świnoujście, w zakładce „praca”, bezpośredni link:

https://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/34825/inspektor-w-dziale-utrzymania-tunelu-pod-swina

Dokumenty w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Świnoujściu, ulica Wybrzeże Władysława IV 12 pokój nr 9, 72-600 Świnoujście z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora w Dziale Utrzymania Tunelu pod Świną (specjalizacja elektryk).
BIK UM Świnoujście

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News