Strona główna » Świnoujście – „Prymus” 2022 – zobacz, którzy uczniowie otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta za wyniki w nauce

Świnoujście – „Prymus” 2022 – zobacz, którzy uczniowie otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta za wyniki w nauce

by Świnoujście w sieci

„Prymus” 2022 – zobacz, którzy uczniowie otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta za wyniki w nauce

O nagrodę Prezydenta Miasta Świnoujście “Prymus” może ubiegać się uczeń, który osiągnął w danym roku szkolnym wysokie wyniki i wybitne osiągnięcia w nauce.
Nagroda za wysokie wyniki w nauce może być przyznana:
a) uczniowi szkoły podstawowej, który na koniec roku szkolnego uzyskał:
– w klasach IV-VI średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,7;
– w klasach VII-VIII średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,6;
b) uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który na koniec roku szkolnego uzyskał:
– w klasach I -II średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,3;
– w pozostałych klasach średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,2;
Przez wybitne osiągnięcia w nauce należy rozumieć:
a) uzyskanie tytuły laureata, finalisty lub wyniku bardzo dobrego przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w konkursach, olimpiadach i turniejach zgodnie z wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki, organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, instytucje międzynarodowe, państwowe, naukowe, uczelnie wyższe,
b) uzyskanie nagrody w formie indeksu wyższej uczelni,
z wyłączeniem konkursów, olimpiad i turniejów płatnych.

Łącznie, za ubiegły rok szkolny, nagrodę Prezydenta Miasta Świnoujście „PRYMUS” otrzymało 97 uczniów ze wszystkich typów szkół Gminy Miasto Świnoujście.

SZKÓŁY PODSTAWOWE
Klasy IV – VI
Uczniowie nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce
Grymuza Kacper – średnia 6,0 – Szkoła Podstawowa nr 1
Orszanowska Aleksandra – średnia 6,0- Szkoła Podstawowa nr 1
Kurtyka Oliwier – średnia 5,91 – Szkoła Podstawowa nr 1

Kołaska Blanka – średnia 5,82 – Szkoła Podstawowa nr 4
Dydo Anna- średnia 5,77 – Szkoła Podstawowa nr 1
Dunajko Kajetan – średnia 5,75 – Szkoła Podstawowa nr 4
Nele Wiktoria – średnia 5,75 – Szkoła Podstawowa nr 4
Kaczmarek-Horbik Nikola – średnia 5,75 – Szkoła Podstawowa nr 2
Grobelny Oliwer – średnia 5,73- Szkoła Podstawowa nr 1
Baldi Fabio – średnia 5,73 – Szkoła Podstawowa STSG
Piórski Jerzy – średnia 5,73 – Szkoła Podstawowa LOGOS
Drachal Franciszek – średnia 5,70 – Szkoła Podstawowa nr 1
Tomaszczuk Patrycja – średnia 5,70 – Szkoła Podstawowa nr 6

Klasy VII – VIII
Uczniowie nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce

Bzymek Dominika – średnia 6,0 – Szkoła Podstawowa nr 1
Gralak Franciszek – średnia 6,0 – Szkoła Podstawowa nr 1
Dąbska Izabela – średnia 5,93 – Szkoła Podstawowa nr 4
Ciesielska Alicja – średnia 5,89 – Szkoła Podstawowa nr 4
Romanowska Daria – średnia 5,86 – Szkoła Podstawowa nr 2
Korda Maja – średnia 5,78 – Szkoła Podstawowa nr 1
Stalka Emilia – średnia 5,78 – Szkoła Podstawowa nr 1
Szepke Lena – średnia 5,72 – Szkoła Podstawowa nr 1
Paczkowska Liliana – średnia 5,72 – Szkoła Podstawowa nr 2
Kowalewski Borys – średnia 5,71 – Szkoła Podstawowa nr 1
Stempel Jan- średnia 5,71 – Szkoła Podstawowa Logos
Mathews Jan – średnia 5,71 – Szkoła Podstawowa nr 6
Wojciechowska Joanna – średnia 5,67 – Szkoła Podstawowa nr 2
Warś Karolina – średnia 5,65 – Szkoła Podstawowa nr 6
Szperkowska Lena – średnia 5,64 – Szkoła Podstawowa STSG
Sieroczek Julia – średnia 5,64 – Szkoła Podstawowa nr 1
Salamonik Gabriela- średnia 5,64 – Szkoła Podstawowa nr 6
Karczmarek Jakub – średnia 5,61 – Szkoła Podstawowa nr 4

Klasy VII – VIII
Podwójnie nagrodzeni uczniowie za wysoką średnia oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

Caban Anna – Szkoła Podstawowa nr 6- laureat konkursu z języka polskiego- średnia – 5,72
Gortad Julia – Szkoła Podstawowa nr 4- finalista konkursu z matematyki- średnia – 5,72
Wolniak Maciej- Szkoła Podstawowa nr 4- finalista konkursu z matematyki- średnia – 5,72
Janc Agata – Szkoła Podstawowa nr 6- finalista konkursu z matematyki- średnia – 5,67

Klasy VII- VIII
uczniowie nagrodzeni za sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
Wielgoliński Sambor – Szkoła Podstawowa nr 1- laureat konkursu z biologii
Styperek Dominik- Szkoła Podstawowa nr 4- finalista konkursu z języka angielskiego
Rupar Kajetan – Szkoła Podstawowa nr 4- finalista konkursu z geografii
Otocki Patryk- Szkoła Podstawowa nr 6- finalista konkursu z matematyki
Ruciński Maciej – Szkoła Podstawowa nr 6- finalista konkursu z języka angielskiego
Siedlewski Jakub- Szkoła Podstawowa nr 1- finalista konkursu z języka niemieckiego
Bartosik Bartosz – Szkoła Podstawowa nr 1- finalista konkursu z matematyki
Kowalski Piotr – Szkoła Podstawowa nr 9- finalista konkursu z matematyki
Schwierzy Konrad – Szkoła Podstawowa STSG- finalista konkursu z języka niemieckiego
Zawalski Jan – Szkoła Podstawowa STSG- finalista konkursu z języka polskiego i historii
Krawczyk Nicole – Szkoła Podstawowa STSG- finalista konkursu z języka angielskiego
Kurek Aleksander Szkoła Podstawowa STSG- finalista konkursu z matematyki
Piotrowska Matylda – Szkoła Podstawowa LOGOS – finalista konkursu z języka angielskiego
Wójcicka Helena – Szkoła Podstawowa LOGOS – finalista konkursu z języka polskiego

UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce

Kowaluk Iwo – średnia 6,0 – LO STSG
Tarnawska Julia – średnia 5,86 – LO STSG
Dwornik Roksana – średnia 5,80 – LO im. Mieszka I
Szczepanowska Magdalena – średnia 5,69 – LO im. Mieszka I
Osewska Julita – średnia 5,69 – LO im. Mieszka I
Wielgolińska Apolonia – średnia 5,65 – LO im. Mieszka I
Masłowski Piotr – średnia 5,57 – LO LOGOS
Nowicka Karolina – średnia 5,54 – LO LOGOS
Iwaniuk Natalia – średnia 5,53 – LO LOGOS
Kołakowska Barbara – średnia 5,50 – ZSM
Kozioł Julia – średnia 5,50 – LO im. Mieszka I
Jaworska Natalia – średnia 5,50 – LO im. Mieszka I

Drążyk Aleksandra- średnia 5,45 – LO im. Mieszka I
Grytczuk Natalia- średnia 5,42 – LO STSG
Figas Jakub – średnia 5,38 – LO im. Mieszka I
Palus Natalia – średnia 5,31 – LO im. Mieszka I
Krzak Jakub – średnia 5,31 – LO im. Mieszka I
Sajko Martyna – średnia 5,31 – LO LOGOS
Baczyńska Julia – średnia 5,30 – ZSM
Aftyka Gabriela – średnia 5,29 – LO im. Mieszka I
Adamczyk Oliwia – średnia 5,29 – LO im. Mieszka I
Sawicz Zuzanna – średnia 5,25 – LO im. Mieszka I
Małocha Klaudyna – średnia 5,25 – LO im. Mieszka I
Suchecka Aleksandra – średnia 5,24 – LO im. Mieszka I
Wichowski Dawid – średnia 5,23 – CEZIT
Kosel Jakub- średnia 5,23 – CEZIT
Felisiak Antoni – średnia 5,23 – LO im. Mieszka I
Kułakowski Maksymilian – średnia 5,23 – LO LOGOS
Jon Roksana – średnia 5,21 – LO im. Mieszka I
Faryniarz Mateusz – średnia 5,21 – LO im. Mieszka I
Natkański Piotr – średnia 5,20 – ZSM
Drzewiecki Kamil – średnia 5,20 – ZSM
Karczewicz Emilia – średnia 5,20 – LO im. Mieszka I
Szczepankowska Paulina- średnia 5,20 – ZSM
Nicowska Anna- średnia 5,20 – CEZIT

Uczniowie nagrodzeni drużynowo – Zespół Szkół Morskich
Uczniowie zdobyli III miejsce drużynowo w finale polskim międzynarodowego konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej polegającym na samodzielnym konstruowaniu minisatelit – symulatorów sond kosmicznych oraz przeprowadzaniu za ich pomocą badań naukowych.
Kortas Oskar
Łukjaniec Piotr
Markiewicz Patryk
Wiśniewska Martyna

Podczas uroczystej gali w Miejskim Domu Kultury Prezydent Miasta złożył gratulacje dla dyrektorów placówek wyróżnionych uczniów oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów przedmiotowych:

Pani Kamilli Jelonek , dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP i nauczycielom szkoły Pani Marii Żółtowłos, Izabeli Moroch, i Monice Maj.
Pani Agnieszce Adamczyk dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza oraz Pani Agnieszce Matuszek, Katarzynie Kimel, Wanessie Osewskiej.
Pani Anicie Smolij dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sucharskiego.
Pani Renacie Brudnik dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi im. Mieszka I
Panią Annie Dunajko dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki.
Pani Marzenie Gańcza dyrektorowi Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Panu Danielowi Siwiec.
Pani Elżbiecie Wyszyńskiej dyrektorowi Liceum Katolickiego
Panią Sylwii Szostak dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I oraz Pani Karinie Dydo, Lidii Gawrońskiej, Elżbiecie Kapla
Panią Dagmarze Kubiak – Rosiak dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przytorze oraz Pani Sylwii Komodzie – Mazur
Pani Małgorzacie Gołębiowskiej dyrektorowi liceum ogólnokształcącego Fundacji Logos, Pani Karolinie Piotrowskiej dyrektorowi szkoły podstawowej Fundacji Logos oraz Pani Jolancie Cygan
Pani Barbarze Sadza dyrektorowi szkół Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej oraz Panu Michałowi Markiewicz, Beacie Stankiewicz, Helenie Tomaszewskiej, Adriannie Ziółkowskiej, Panu Dawidowi Walus

Ogłoszone zostały też wyniki miejskiego współzawodnictwa sportowego podsumowującego rywalizację szkół w roku szkolnym 2021/2022

W kategorii Szkoły Podstawowe
3 miejsce SP nr 6- 242 punkty
2 miejsce SP nr 4- 244 punkty
1 miejsce SP nr 1 – 349 punktów

W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe
3 miejsce LO fundacji „Logos” – 36 punktów
2 miejsce – CEZIT– 113punktów
1 miejsce – LO Mieszka I – 120 punktów

Świnoujście. Ogrody działkowe jak pola ryżowe – Ktoś się tym zajmie ??


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

11 − dziewięć =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW