Zakończenie ćwiczenia pk. ”Wargacz-22”

Zakończyło się najważniejsze przedsięwzięcie szkoleniowe 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, czyli ćwiczenie pk. „Wargacz-22”. Od ubiegłego tygodnia okręty wspólnie z wydzielonymi siłami z jednostek brzegowych Flotylli prowadziły m.in. działania minowe, przeciwminowe oraz transportowe w ramach przygotowania do operacji obronnej.
Na wodach Zatoki Pomorskiej, Bałtyku Środkowego oraz Zatoki Gdańskiej okręty Flotylli wykonywały szereg zadań bojowych. Prowadzone były m.in. strzelania artyleryjskie, zadania minowe – załadunek i stawianie min morskich oraz poszukiwanie min przy użyciu trałów i stacji hydrolokacyjnych, operacje załadunku techniki wojskowej i żołnierzy, a także obrona przed bronią masowego rażenia. Odbyły się również wspólne epizody z siłami Brygady Lotnictwa MW, m.in. akcja ratownicza – ewakuacja rannych z rejonu działań ćwiczących okrętów. W scenariuszu ćwiczenia, poza zadaniami specjalistycznymi zaplanowano także elementy Obrony Przeciwawaryjnej OPA – m.in. walkę z pożarem czy udzielanie sobie w morzu wzajemnie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii okrętowych.
Swoje zadania realizowały także jednostki brzegowe. Komenda Portu Wojennego Świnoujście zabezpieczała logistycznie ćwiczące siły, z kolei 8 Batalion Saperów oraz 8 Dywizjon Przeciwlotniczy realizowały zadania wsparcia bojowego. W jednym z epizodów prowadzono osłonę przeciwlotniczą świnoujskiej przeprawy promowej oraz mostu w Wolinie, czyli kluczowych elementów infrastruktury drogowej województwa Zachodniopomorskiego.
W trakcie ćwiczenia współdziałano po raz kolejny z wojskami 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, które wspierały w swoich działaniach jednostki brzegowe Flotylli. Prowadzono również wspólne działania z elementami układu pozamilitarnego.
Równocześnie do ćwiczenia Wargacz-22, 3 Flotylla Okrętów przeprowadziła manewry pk. „Ostrobok-22”. Obydwa przedsięwzięcia podsumowują rok szkoleniowy w największych związkach taktycznych Marynarki Wojennej. Stanowiły również wstęp do ćwiczenia „Rekin-22”, którym kierowało Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego, czyli jedno z trzech dowództw wchodzących w skład Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Skoordynowanie działań Dowództwa Komponentu Morskiego i Flotyll odpowiedzialnych za przygotowanie, wyszkolenie oraz utrzymanie sił to jeden z podstawowych elementów tego ćwiczenia.
***
8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu jest związkiem taktycznym, którego głównym zadaniem jest obrona polskich obszarów morskich, utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. W swoich strukturach skupia wszystkie siły szeroko rozumianej wojny minowej Marynarki Wojennej RP. Siły okrętowe 8 FOW stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni.

i

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News